Druhy počítačů

Druhy počítačů

Přenosné PC
▶ Tablety
▶ Notebooky
▶ Subnotebooky
◦ Ultrabook (obchodní název)
▶ Netbooky
◦ minimalistický notebook
◦ Neprosadily se
▶ Dále patří z dnešního pohledu: smartphony

Server
Poskytování služeb:
◦ Dedikovaný
◦ Nededikovaný
▶ Rack systém umožňující přehlednou montáž a propojování různých elektrických a elektronických zařízení spolu s vyústěním kabelových rozvodů do sloupců nad sebe v ocelovém rámu.

▶ jako software
▶ jako hardware

V operačních systémech:
▶ démon (daemon)
▶ služba (service)

Druhy serverů
▶ webový server
▶ souborový server
▶ databázový
▶ tiskový server
▶ faxový server
▶ aplikační server
▶ herní server
◦ oficiální server
◦ neoficiální server
▶ proxy server

Blockchain
▶ distribuovaný
▶ decentralizovaný

Desktop
První desktopové počítače se začaly vyrábět v pozdních 70. a 80. letech
▶ V 80. letech to byly 8bitové herní počítače (typu Atari 800, ZX Spectrum, Commodore 64, …)
▶ 90. léta – multimediální počítače

Sálový počítač (střediskový)
Mainframe – používaný převážně velkými firmami pro kritické aplikace, často zahrnující zpracování velkých objemů dat

▶ Jde o počítače určené speciálně pro podnikové aplikace. Mezi nejdůležitější z nich patří:
◦ databáze
◦ zpracování transakcí
◦ webové servery
▶ mainframové operační systémy patří současnosti hlavně z/OS, z/VM, Unix System Services, Linux
for zSeries
▶ C/C++ (C++ výrazně méně), PL/1, Rexx, Java, ale také třeba COBOL.

▶ zpětná kompatibilita se staršími software
▶ Virtualizace
▶ Důraz na FLOPS
▶ Výhody:
▶ Mezi hlavní výhody mainframů patří:
◦ vysoká spolehlivost
◦ vysoká propustnost systému
◦ efektivní přidělování zdrojů
◦ vysoká úroveň zabezpečení

Klienti
▶ Tlustý klient
◦ zaměření – hardware
▶ Tenký klient
◦ zaměření – software
▶ Hybridní/chytrý klient
◦ Kombinace předešlých

Tlustý klient
▶ klient vyžaduje výkonný HW
▶ vysoké nároky na šířku pásma
▶ obtížné
◦ nasazení
◦ update
◦ správa
▶ možnost pracovat offline
▶ stopy aplikace v systému (vlastní program, data, DLL, registry)
▶ rychlá odezva aplikace

Tenký klient
▶ klient nevyžaduje výkonný HW
▶ nízké nároky na šířku pásma
▶ náročný vývoj
▶ snadné
◦ nasazení
◦ update
◦ správa
▶ přenositelnost
▶ minimální stopy po aplikace v systému (cookies, temp, history)

reklama