Fotografujeme – využití fotoaparátu

Fotografujeme - využití fotoaparátu

Dobrá fotografie
• Nese zvolenou konkrétní myšlenku
námět, motiv
• Působí na diváka dle záměru autora zvýraznění důležitého, kompozice, atmosféra zvýraznění důležitého, kompozice, atmosféra
• Je technicky dobře provedená vhodná expozice, ostrost, zrnitost, barevné podání

Technické provedení
• Správná (vhodná, požadovaná) expozice – aby nebylo příliš tmavé nebo přesvětlené (přepaly/podpaly = chybějící kresba)
• Správná ostrost (ale i neostrost) -motiv většinou ostrý zbytek často neostrý
• Úměrná zrnitost – aby nerušila nebo naopak vynikla
• Podání barev – aby byly věrné nebo naopak požadované

AUTO
• Plně automatický režim
• Fotoaparát si nastaví vše sám
• Nemusíte přemýšlet, jen tisknete spoušť
• Fotografie ale vždy nevyjde optimálně
• Nemůžete ovšem obvykle nic ovlivnit

P – Programová automatika
• Automatická volba clony a času
• Je zohledňován “bezpečný” čas pro fotografováni z ruky (dle Fobjektivu)
• Někdy lze ručně kombinovat clonu a čas se zachováním stejné expozice
• Volíte nezávisle: citlivost ISO, metodu měření expozice, metodu zaostřování
• Jde o pohotový režim s možností ovlivnění

S – Priorita času (Shutter)
• Ručně volíte čas expozice
• Clona je nastavena automaticky
• Nezávisle volíte další parametry (ISO,
měření, ostření) měření, ostření)

• Pohotový režim pro snímky s pohybem
• Pro (noční) snímky s dlouhou expozicí

A – Priorita clony (Apperture)
• Pevně zvolíte vhodnou clonu
• Čas je nastavován automaticky
• Nezávisle volíte další parametry
(ISO, měření, ostření) (ISO, měření, ostření)

• Použití pro ovlivnění hloubky ostrosti
• Časté pro portrét, krajinu, makro a umění

Manuální režim
• Použijeme režim M, aby se fotoaparát nezdržoval měřením expozice.
• Dále je nezbytné vypnout automatické zaostřování, aby se nezdržoval ani ostřením a fotografoval hned.

Scény, scénáře
• Automatické nastavení:
– expozice (času a clony) včetně korekcí
– citlivosti ISO
– způsobu měření expozice
– způsobu zaostřování
– použití a režimu blesku
• Zohledňuje se zvolené téma
• Ideální pro nezkušené fotografy

Problémy s expoziční automatikou
• Jsou-li ve scéně přílišné kontrasty, může automatické stanovení expozice selhat
• Typické situace jsou:
– fotografování z místnosti ven oknem
– fotografování v protisvětle
– fotografování na sněhu
– fotografování malého předmětu v temnu
• Řešením je buď ruční nastavení, korekce nebo náhradní měření expozice (s uzamčením)

Fotografování průhledem
• Pohled z hladomorny spestřují mraky
• S automatikou ale bude obloha přesvětlená (bílá)
• Řešení
– zazoomuji na oblohu a změřím expozici
– odečtu expozici s automatikou
– v režimu M použiji expozici někde mezi nebo
– užiji korekci expozice (tlač. +/- a kolečko) nebo
– v manuálním nastavením M zkusímexpozici změnito +2 či více EV (např. místo času 1/30 užiji 1/125 nebo 1/250)

Protisvětlo
• Objekt proti světlému pozadí (typicky proti oknu nebo slunci)
• S automatikou vyjde silueta
• Řešení
– ručně změním expozici o -2 či více EV (např. místo času 1/125s užiji 1/30s) nebo
– pootočím fotoaparát do “stínu” a napůl stisknu spoušť
– pootočím zpět a domáčknu nebo
– pootočím a užiji aretaci expozice

Fotografování na sněhu
• Objekt na zářivém sněhu
• Automatika obvykle
exponuje bílý sníh došeda
• Řešení
– korekce o 1 až 2 EV (např. místo času 1/125s užiji 1/30s) nebo
– použiji funkci pro korekci
expozice (1,5 EV)

Tmavé pozadí nebo prostředí
• Světlý objekt v převažující tmě
• Automatika se snaží tmu
prosvětlit a náš světlý prosvětlit a náš světlý motiv je přesvětlený bez detailů
• Řešení asi tak 2 EV

• Nezapomeňte vypnout blesk !

Ostatní problémy s expozicí
• Řešením je použití korekce expozice nebo manuálního režimu a nastavení hodnot zkusmo
• Vycházíme přitom z hodnot expozice nevyhovujícího snímku
• Často se dá použít rychlejší metoda – pootočením fotoaparátu změříme expozici na jiném místě
• Změníme způsob měření expozice nebo užijeme trvalou korekci expozice (dále ve speciálních technikách)

Je tma? … bleskneme
• Blesk používáme, jen pokud je to nezbytné
• Blesk zlikviduje přirozenou atmosféru scény !
• Používáme-li blesk pro portrét, použijeme režim červených očí

Problémy s automatickým ost

řením

AF (Auto Focus)
• AF někdy neostří nebo ostří jinam
• Příčinou bývá malý kontrast, málo detailů (např. mraky) nebo mnoho předmětu v hloubce za sebou (neví na který má zaostřit)
• Řešením je:
– ruční zaostření MF (Manual Focus) – pokud máme
– zaosření na jiný předmět ve stejné vzdálenosti
– do stejné vzdálenosti umístíme jiný předmět
– změníme režim ostření (dále ve spec. technikách)
• Zaostření také nemusí být proveditelné – na blízké předměty volíme MAKRO režim

Samospoušť
• Má obvykle dva režimy 10s a 2s
• Slouží ke zpoždění exponování:
– pro autoportréty (10s)
– pro zamezení třesu při dlouhém
– pro zamezení třesu při dlouhém čase (2s)
• K některým přístrojům lze připojiti drátovou (balónkovou) samospoušť nebo dálkovou (drátovou nebo infra) spoušť

Zobrazení motivu
• Motiv musí být zřetelný a zajímavý
• Motivem snímku je nejčastěji hmotný objekt (může ale jít i o náladu, pocit apod.)
• Zbytek snímku musí motiv podpořit nebo k němu vést
– pozor na rušivé pozadí
– pozor na předměty rozptylující pozornost
– motiv by neměl být malý, jděte blíž!

Správný výřez
• Většina amatérských fotografií zobrazuje motiv příliš malý (vzdálený), tedy nevýrazný
• Volbou své pozice “ořízněte” vše rušivé
• Pokud si nejste jisti, máte rezervu Mpix a foto budete upravovat v PC, raději “neořezávejte”

Rozmístění objektů
Zlatý řez, třetiny – základní pravidlo kompozice
Zlatý řez je v umění používán nevědomky dlouho
Jeho uvědomnění nastalo za renesance
Rozmístění po třetinách lahodí oku
Rozmístění může být i symetrické
Rozmístění může být i symetrické
Symetrická kompozice bývá statická (fádní)

Směr pohledu, pohybu
• Ve směru pohledu, pohybu nebo v hlavním směru by mělo být více prostoru
• Nedodržení tohoto pravidla vede k napětí a pocitu “odcházení” (to se též využívá, ale nesmí to být bezdůvodné)

Linie a cesty čtení obrazu
• Linie podporují zlatý řez, symetrii, vyváženost (dělí plochu na části)
• Cesty navádějí oči k hlavnímu motivu

Soudržnost více prvků obrazu
• Prvky obrazu k sobě patří: logicky, tvarově, barevně
• Využívá se i nesoudržnost (jako kontrast)

Typické vyvážené barevné modely
• Portréty, náladová příroda – často bývá laděno do jednoho tónu (např. béžové)
• Hodně snímků je založeno na dvou
• Hodně snímků je založeno na dvou barvách
• Nejčastější modely jsou ale na třech výrazných barvách (např. modrá obloha, zelený porost a červený vlčí mák)

Nevhodné pozadí – nejčastější chyba
• Při fotografování jste často tak zaměřeni na objekt, že nevnímáte nevhodné pozadí
• Nevhodné pozadí na fotografii vynikne protože je plošná (v realitě bylo daleko za objektem a tolik nevadilo)

reklama