Pokročilejší fotografické techniky a vlastnosti

Pokročilejší fotografické techniky a vlastnosti

Hloubka ostrosti
• Hloubka ostrosti je dána:
– použitou clonou
– ohniskovou vzdáleností objektivu
– vzdáleností předmětu, na který je zaostřeno
• Hraje důležitou roli zejména:
– v uměleckém vyjádření
– u maker

Clona a hloubka ostrosti
Čím větší clona, tím větší hloubka ostrosti.

Využití hloubky ostrosti
Zaostřeno na pevnou vzdálenost:
a) na prostřední hlavu
b) na strom v popředí

Ohnisko a hloubka ostrosti
Čím delší absolutní (nepřepočítaná) ohnisková vzdálenost, tím menší hloubka ostrosti
Kompakty tedy mají větší hlubku ostrosti než DSLR (protože mají menší čip snímače a tedy kratší normální ohnisko)

Zaostřená vzdálenost a hloubka ostrosti
• Čím je předmět blíže, tím je menší hloubka ostrosti
• To se nepříjemně projevuje u maker

Zhuštění prostoru teleobjektivem
• Teleobjektivy “zahušťují” prostor
• Objekty se zdají blíže k fotografovi (to je účel)
• Objekty se zdají blíže mezi sebou (to je obvykle nežádoucí zahuštění)

Zkreslení prostoru širokoúhlým objektivem
• Širokoúhlý objektiv nutí jít velmi blízko k objektu, aby byl dostatečně velký
• Z malé vzdálenosti dochází ke zkreslení perspektivy
• U portrétu se projevuje už i u normálního ohniska

Korekce expozice
• Řada fotoaparátů má režim upozorňující na přesvětlená (“přepálená”) místa (nebo histogram)
• Řada fotoaparátů má možnost korekce expozice (obvykle tlačítko značené +/- a s točítkem/šipky)
• Pozor na hledáčky – optický tyto změny nezobrazuje a elektronický většinou nekorektně!

Uzamčení změřené expozice
• Pokud je scéna expozičně problematická, můžeme expozici odměřit jinde
a) pootočíme se a napůl stiskneme spoušť (u řady fotoaparátů se uzamkne nejen (u řady fotoaparátů se uzamkne nejen expozice, ale i zaostření)
b) pootočíme se a budeme držet tlačítko AEL nebo EL (Auto Exposition Lock) až do stisku spouště

Metody zaostřování
• Režimy ostření: automatický, ruční, průběžný
• Automat hledá hrany a zlomy kontastu/barvy
• Pro ruční ostření lze zvětšit střed obrazu
• Běžně se ostří na střed, ale bod ostření lze
• Běžně se ostří na střed, ale bod ostření lze posunout i mimo (do předvolených míst nebo do libovolné polohy)

Použití blesku

• Blesk má řadu možností využití:
– osvětluje scénu (při nedostatku světla)
– prosvětluje scénu (je-li příliš kontrastní)
– ruší protisvětlo (vyrovnává úrovně)
– zastavuje pohyb (záblesk ve tmě je krátký)
– vytváří pohybové efekty (blesk+dlouhý čas)
• Blesk má řadu parametrů nastavení:
– intenzita záblesku
– měření odraženého světla
– potlačení červených očí

Blesk v akci
Blesk prosvětluje tvář na portrétu
Sekundární blesk osvětluje kapli (při dlouhé expozici ze stativu lze užit i více záblesků nezávislým bleskem)
Blesk před dlouhou expozicí a po ní

Blesk a závěrka
• Záblesk je krátký, proto se samostatně uplatňuje jak čas expozice, tak i intenzita záblesku (popředí osvětlíme bleskem, pozadí je dáno časem otevření závěrky)
• Zvláště při použití externího blesku může
• Zvláště při použití externího blesku může dojít k problémům synchronizace záblesku
se závěrkou (pokud ji fotoaparát má) – nejde-li jinak, prodlužujeme expoziční čas

Malování světlem
• Necháte-li ve tmě dlouhý expoziční čas (30 až 60s), můžete světlem kreslit křivky nebo osvětlovat dílčí předměty scény

Seriové snímání, bracketing
• Sériové snímání fotografuje jeden snímek za druhým, dokud držíme spoušť
• Bracketing sejme tři snímky s rozdílnýmiparametry (obvykle expozice +1,-1 EV)

Časosběrné snímání a video
• Časosběr fotografuje po jednom snímku v zadaném (dlouhém) intervalu
• Fáze rozvírání květů, pohyb mraků
• Výstupem jsou buď fotografie nebo video

reklama