Procesory II

Procesory II

Rozšíření instrukční sady procesoru
● Od Pentium MMX – přidány nové instrukce
● využívají techniku SIMD
   ○ Single Instruction Multiple Data
   ○ dovoluje zpracovat více operandů (dat, čísel) během jedné instrukce
● Klasický způsob výpočtu vyžaduje čtyřikrát
více mikroinstrukcí – SISD
● dekódování tedy zabere delší dobu
   ○ bude trvat více hodinových cyklů
● Nevýhoda:
   ○ SIMD instrukcemi je možné provádět výpočty pouze v situaci, kdy se operace přiřazené ke všem datům shodují
   ○ v ukázce se všechny operandy násobí číslem „5“. Kdyby ale jedno číslo bylo nutné násobit číslem „4“, nebude možné SIMD instrukci použít.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama