Rodinná fotografie

Rodinná fotografie

Rodinná fotografie jako reportáž
• Rozhodující je být připraven a neváhat !!!
• Volíme kratší časy a vyšší clonu (očekáváme pohyb a nemáme čas přesně ostřit), tj. režim P,S,A (ne M a AUTO) => nastavujeme vyšší ISO min.200
• Můžeme užít režim P – možnost korekce času a clony se zachováním expozice
• Fotoaparát máme stále v pohotovosti (zapnutý bez krytky)
• Fotíme raději vše, co nás zaujme (snímek je zadarmo a můžeme ho smazat)
• Fotografujeme vždy co nejvíce snímků (málokterý se totiž povede) – z různých pozic a úhlů
• POZOR na nevhodné pozadí a hlídejte si kompozici

Portrét
• Objekt by měl vyplňovat prostor snímku
• Používáme střední až delší ohniska 80-135mm, zaostřujeme na obličej
• Kratší ohniska zkreslují (např. zvětšují nos)
• Volíme menší clonu (aby pozadí nebylo ostré a portrét byl “měkčí”)
• Volíme pozadí bez konkurenčních objektů
• Osvětlujeme většinou měkce nebo vůbec
• Můžeme užít i vyšší citlivost 400 (800) ISO
• Používáme-li blesk, rozptylujeme světlo (bočním odrazem nebo difuzérem)
• Směrové světlo vytváří stíny – tajemnost
• Pozor na stíny v obličeji (světlo shora, blesk od stropu -> pod nosem,bradou)

Krajina
• Délku ohniska volíme dle potřeby
• Clona spíše vyšší, ale ne maximální
• Čas s ohledem na ohnisko (udržitelnost v ruce)
• Citlivost spíše nižší (50-100 ISO)
• Použití filtrů – polarizační, půlený (obloha)

• Volíme záběr s více hloubkovými rovinami
• Vhodný i výraznější objekt v popředí
• Ideální čas – ráno, večer, se zajímavou oblohou
• Jsou-li ve snímku linie, fotoaparát pokud možno nezvedáme ani nenakláníme !

 

reklama