Derivace – tabulka základních derivací a odvození derivací z definice

Derivace

– tabulka základních derivací a odvození derivací z definice

Derivace je základ diferenciálního počtu, jeden z nejzákladnějších pojmů matematické analýzy. Představuje změnu hodnoty v poměru změny jejího argumentu pro velmi malé změny tohoto argumentu. Opakem je integrace.


reklama