Hyperbola

Hyperbola

Jedná se o rovinnou křivkou s výstředností větší než 1. Můžeme ji také formulovat jako množinu všech bodů v rovině o jistém rozdílu vzdáleností od dvou pevných ohnisek.

Příklady s řešením naleznete v souboru výše.

reklama