Kombinatorika

Kombinatorika

  • Kombinatorika je nauka zabývající se kolekcemi prvků množin s definovanou vnitřní strukturou. Říká nám, kolik možností kombinácí lze dostat ze 2 a více množin, které obsahují n/m/… prvků.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama