Kulová plocha koule

Kulová plocha koule

Metodou souřadnic vyšetřete množinu všech bodů X roviny, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek pq ležících v rovině.

Příklady s řešením naleznete v souboru výše.

reklama