Lineární rovnice

Lineární rovnice

  • Termín lineární rovnice v matematice označuje algebraickou rovnici prvního stupně, tzn. rovnici o jedné neznámé, ve které neznámá vystupuje pouze v první mocnině. 

Příklady s řešením naleznete v souboru výše.

reklama