Rovnice s více absolutními hodnotami

Rovnice s více absolutními hodnotami

Jak vyřešit rovnici, která obsahuje více absolutních hodnot? Najdeme nulové body, uděláme tabulku. Určíme hodnoty výrazů v jednotlivých intervalech a odstraníme absolutní hodnoty. Pak řešíme rovnice na jednotlivých intervalech.

reklama