Trigonometrie

Trigonometrie

  • Obchod zařazujeme do terciálního sektoru národního hospodářství (služby)
  • Obchoduje se zbožím, cílem obchodování je především realizace zisku, ale zároveň i spokojenost zákazníků zajištěním kvalitního zboží, poskytováním dodatečných služeb (montáž, slevy, apod…), dodržováním ekologických zásad a spokojenost zaměstnanců
  • Služby (cizí činnost) dělíme na:
    • Osobní (kadeřník, lékař)
    • Věcné (opravář)

Příklady s řešením naleznete v souboru výše.

reklama