Časové rozlišení

Časové rozlišení

  • v průběhu účetního období dochází k tomu, že účetní jednotka obdrží nebo vyhotoví doklady, které se netýkají daného účetního období, týkají se buď příštího období (v prosinci dojde FA na leden) nebo se může týkat minulého období (v lednu dojde FA za inzerát v prosinci)
  • v jiném časovém období vzniká náklad a výdaj anebo naopak příjem a výnos
  • v žádném případě nelze zaúčtovat tyto doklady do 6 nebo 5 třídy
  • pro zaúčtování těchto případů využíváme tzv. časové rozlišování → účtujeme do 3 účtové třídy (skupina 38)

Výjimky:
– v ČR se nemusí používat v případě, že se jedná:
   a) o nevýznamné částky
   b) o pravidelně se opakující poplatky

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama