Náklady

Náklady

Náklady = vyjadřují spotřebu živé a zvěcnělé práce
– živá práce → náklad na mzdu (521 – mzdové náklady)
– zvěcnělá práce → náklady na všechno ostatní

  • náklady na MD → nákladové účty → 5. účtová třída
  • účtují se vždy do období, se kterým souvisejí

V účetnictví zjistíme hospodářský výsledek → výnosy – n

Členění nákladů
  • z daňového hlediska
  • podle hospodářského výsledku
  • podle objemu výroby
  • kalkulační členění
  • podle místa vzniku
  • další členění

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama