Pohledávky

Pohledávky

Pohledávka = nárok na platbu
– aktivní účty → účtujeme na stranu MD

Patří sem:
– skupina 31
– skupina 33 (335 Pohledávky za zaměstnanci)
– skupina 35
– skupina 37 (378 Jiné pohledávky)

Členění pohledávek z hlediska času:

a) krátkodobé → účtová třída 3

b) dlouhodobé → účtová třída 3

Členění pohledávek podle subjektu:
– dodavatelsko
-odběratelské vztahy
– zaměstnanci
– stát – pojišťovny
– společníci
– Finanční úřad
– Správa sociálního zabezpečení

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama