Výnosy

Výnosy

Výnos = penězi ocenitelné výkony
– hlavní složkou výnosů jsou Tržby
– poskytované služby, polotovary, nedokončená výroba, výrobek

  • výnosy na Dal → výnosové účty → 6. účtová třída
  • účtují se vždy do období, se kterým souvisejí 

Vúčetnictví zjistíme hospodářský výsledek → výnosy – náklady

Zásady účtování:

  1. třída 6
  2. strana Dal
  3. ke konkrétnímu období
  4. výnosy nelze kompenzovat

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama