Zaměstnanci a mzdy

Zaměstnanci a mzdy

 • skupina 33
 • mzdy zaměstnancům účtujeme na účet 331 – Zaměstnanci
 • pasivní závazkový účet
 • pouze závazky z titulu mezd 
 • používáme nákladový účet 521 – Mzdové náklady
 • dále využíváme účty:
  • 342 – Ostatní přímé daně
  • 336 – Zúčtování s institucemi SP a ZP
  • 524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění
 • na účtu 331 Zaměstnanci účtujeme podle Zúčtovací a výplatní listiny
 • Zúčtovací a výplatní listiny → účetní doklad, který obsahuje údaje o všech zaměstnancích za jeden měsíc
 • Mzdový list → analytická evidence k účtu 331 Zaměstnanci
  – obsahuje informace o 1 zaměstnanci na 1 rok
reklama