Zásoby

Zásoby

  • jsou součástí oběžného majetku → aktiva
  • oběžný majetek → ve firmě obíhá a mění svou formu
  • zásoby zahrnujeme do nákladů v okamžiku jejich úbytku

Členění zásob:

1) nakoupené zásoby
   a) materiál – suroviny (tvoří podstatu výrobku) – pomocné látky (hřebík, nit) – provozovací látky (oleje, čisticí prostředky)
   b) zboží = výrobek, který jsme zakoupili a bez úpravy jsme prodali
   c) obaly = nesmí přesáhnout částku Kč 40.000,–
   d) náhradní díly e) dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než Kč 40.000,– – účetní jednotka stanoví hranici, do které zahrnuje majetek do zásob

2) zásoby vlastní výroby
   a) nedokončená výroba
   b) polotovar
   c) výrobky
   d) zvířata

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama