Afrika

Afrika

 • Poloha: Afrikou prochází rovník i nultý poledník, takže má s. i j. šířku, v. i z. délku
 • Rozloha: 30,3 mil. km2
 • Počet ob.: 790 mil.
 • Krajní body: 
 1.        S – Bílý Mys
 2.        Z – Zelený Mys
 3.        J – Střelkový Mys
 4.        V – Mys Ras Hafún

Nejbližší světadíl je Asie (Suezský průplav), Evropa (Gibraltarský průliv).

Povrch – Afrika se rozkládá na Africké a Somálské lit. desce, Afriku tvoří starý pevninský africký štít (prahory- prvohory). Část povrchu byla změněna v třetihor. sopečnou činností – oblast vých. Afriky – Etiopská vysočina, Kilimanjaro – východoafrický rift (příkopové propadliny).

Většinu povrchu tvoří náhorní plošiny.

 • Pohoří: Atlas, Dračí hory, Kilimanjaro – Uhuru 5895 m, Etiopská vysočina
 • Pánve: Koňžská a Čadská
 • Nížiny: pouze pobřežní části Guynejského zálivu, sev. a záp. Afriky
 • Pouště: Sahara (8 mil. km2), Kalahari, Namib

Horizontální členitost: je nejmenší ze všech světadílů

 • Ostrovy: Madagaskar, Kanárské, Kapverdské, Maskarény
 • Poloostrov: Somálský
 • Zálivy: Guynejský, Velká a Malá Syrta, Adénský

Podnebí:

 • Pod. pásy– tropic., subtrop., subekvatoriální, ekvatoriální. V těchto pásech se mohou střídat období sucha a dešťů, s vyjímkou subtrop. pásu. Trop. deštná oblast (Ekvatoriální – na rovníku) – vydatné srážky každý den.
 • Afrika je nejteplejší světadíl. Rovníková oblast je pravou tropickou zónou s horkým a vlhkým podnebím po celý rok. Druhou základní oblastí je pásmo tropických dešťů monzunového typu s horkým a vlhkým létem a obdobím sucha v zimní polovině roku (po obou stranách rovníkového pásma). Třetí oblast tropických pasátů se vyznačuje extrémně suchým a horkým podnebím a nedostatečnými srážkami při velkém výparu a nejteplejšími místy kontinentu (Sahara, Kalahari, Namibie). Subtropické podnebí je jen na malé části jižní a severní Afriky.

Vodstvo – většina afrických řek je charakteristická nepravidelnými odtoky a tvary říční sítě, patří k moři Atlantského a Indického oceánu. Více než 1/3 odtéká do Atlantského oceánu.Nejdelší řeka je Nil, má dva prameny – Bílý a Modrý. Kongo (druhá na vodu nejbohatší řeka světa), Zambezi (Viktoriiny vodopády 130m), Niger.

 • Jezera – Viktoriino (největší), Malawi, Tanganika, Ukurewe, Čadské
 • Přehrady – Asuánská, Kariba

Vegetace – deštné pralesy, savany, pouště, vysokohorský vegetační stupeň, lesy a křoviny

 • Oázy – úrodné místo v poušti  s podzimní vodou
 • Živočichové – slon, žirafa, zebra, antilopa , lev. Endemit – lemur (Madagaskar)

Obyvatelstvo –afriku můžeme rozdělit na 3 oblasti:

 • 1. sev. Afrika – bílá rasa – Arabové, Berbeři (Beduíni, Tuaregové)
 • 2. centrální a již. Afrika – černá rasa- Bantuské národy (křováci), trpasličí pralesní kmeny (pygmeiové), masájové, etiopané, somálci
 • 3. Madagaskar- žlutá rasa – malgašové
 • Velká skupina přistěhovalců a míšenců. Nejhustěji obydlenou oblastí je delta Nilu (1000 ob./km2). Nejřidčeji obydlené jsou pouště.
 • Nejlid. Státy: Etiopie, Nigérie, Egypt
 • Jsou zde vysoké přirozené přírůstky obyvatelstva. 70% obyvatelstva v Tanzanii je nakaženo virem HIV. Ve střední Africe nejsou takové problémy s potravou jako ve východní díky přírodním podmínkám (pralesy, dostatek ovoce, jídla).

Zemědělství – většina lidí v zemědělství pracuje. Vyváží se káva, kakao, ananas, banány, bataty, arašídy (Nigérie). Pěstují se obiloviny, koření, chová se převážně skot. Hospodářství je zaostalé (Mosambik – nejchudší stát světa), vyjímku tvoří JAR.

Těžba – těží se vzácné dřeviny, bauxit (Guinea), zlato (Ghana, JAR), diamanty (JAR), ropa (Nigérie), barevné kovy (Zair), měď (JAR, Zimbabwe, Zair). Nejvyspělejší stát JAR vedl zvláštní politiku apartheid – oddělení ras, černá je méněcenná. Má velké přírodní a nerostné bohatství na malém území a rozvíjela se především díky bílým kolonistům. 1. na světě v těžbě manganu, významné jsou vanad, chrom, zlato. 2. místo má díky slídě a titanu a 3. díky platině.

Překážky rozvoje- silná orientace na těžební průmysl, jen rostlinná výroba (monokulturní zaměření), struktura služeb špatná, málo rozvinutá doprava, málo rozvinutý zpracovatelský průmysl

Hranici mezi arabským světem a subsaharskou Afrikou (černou Afrikou) tvoří Sahel (přechodná oblast mezi Saharou a savanou, dezertifikace, hladomory, mísí se vlivy islámu a původní africké zvyky).

reklama