Evropa střední

Evropa střední

Střední Evropa

střední Evropa = Německo, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Slovinsko. V EU není Švýcarsko a Lichtenštejnsko, v NATO není Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko.

Německo

rozloha: 350000 km2 (přesně 357000 km2)

počet obyvatel: 80 milionů (přesně 81.3 milionu v roce 2012 – CIA). Nejlidnatější země EU a 2. nejlidnatější země Evropy. 16. nejlidnatější země světa, dlouhodobě mírně záporný přirozený přírůstek.

Fyzická geografie

   členitost: Baltské moře, Severní moře, Jutský poloostrov, ostrov Rujana (Rügen), Východofríské a Severofríské ostrovy, ostrov Helgoland.

povrch: sever – Severoněmecká nížina, střed – Středoněmecká vysočina, Harz, Krušné hory, jih – Schwarzwald, Švábský Jura, Alpy (Zugspitze 2963 m.n.m. – nejvyšší hora Německa), Bavorský les (Bayerischer Wald == Šumava).

vodstvo: řeky: Odra + přítok Lužická Nisa (hranice s Polskem), Labe (Elbe), Vezera (Weser), Rýn (Rhein) + přítoky Ruhr a Mohan (Main), Dunaj (Donau) + přítok Inn (hranice s Rakouskem).

jezera: Bodamské (Bodensee – hranice s Rakouskem a Švýcarskem), Chiemské (Chiemsee), Müritz (na sever od Berlína).

hlavní město: Berlín (Berlin) – 3.4 milionu obyvatel. Braniborská brána, LOH 1936.

další města: Hamburk (1.8 milionu obyvatel), Mnichov (München – 1.3 milionu, LOH 1972), Kolín nad Rýnem (Köln – 1.0 mil.), Dortmund, Düsseldorf, Essen, Duisburg (na soutoku Ruhru a Rýna, velký říční přístav), Brémy (Bremen), Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main, největší německé letiště, sídlo Evropské centrální banky, sídlo německé burzy), Bonn (bývalé hlavní město), Stuttgart, Norimberk (Nürnberg), Lipsko (Leipzig), Drážďany (Dresden).

obyvatelstvo: Němci 91.5%, Turci 2.4%, ostatní 6.1%. Z místních menšin tu jsou malé menšiny Dánů, Lužických Srbů a Frísů. Protestanti 34% (hlavně luteráni, severovýchod Německa), katolíci 34 % (jihozápad), muslimové 4%, ostatní 28%.

Z přistěhovalců žijí v Německu, kromě Turků, hlavně Řekové, Italové, Rusové a občané bývalé Jugoslávie. Lužických Srbů žije dnes v Německu asi 40000 – 50000. Hovoří dvěma jazyky. Na Dolní Lužici žije Lužických Srbů asi 8000 -10000, mnoho z nich už ovšem dolnolužickou srbštinou (nejmenší slovanský jazyk vůbec, je blízký polštině) nemluví vůbec. Zbytek Lužických Srbů žije v Horní Lužici, kde se mluví hornolužickou srbštinou, blízkou češtině. V Horní Lužici převažuje katolictví (na rozdíl od okolních Sasů, kteří jsou luteráni).

historie: Německo bylo poprvé sjednoceno v roce 1871 (Bismarck). Po 2SV bylo Německo rozděleno na 4 okupační zóny, z nichž vznikly 2 německé státy – SRN (hlavní město Bonn) a NDR (hlavní město východní Berlín), zvláštní status měl Západní Berlín. Symbolem rozdělení Německa byla především Berlínská zeď. Pád Berlínské zdi v roce 1989 (9.11.) je považován za konec studené války. V roce 1990 (3.10.) bylo Německo znovu sjednoceno, hlavním městem se stal sjednocený Berlín.

Státní zřízení

Oficiální název státu je Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland). SRN je federací, skládá se ze 16 spolkových zemí (znát pasivně všechny + vědět tučné údaje!):

1.Bavorsko (Bayern – největší rozlohou, sousedí s ČR, 2. největší počtem obyvatel – cca 71000 km2 a 12 milionů obyvatel), 2.Sasko (Sachsen, sousedí s ČR), 3.Bádensko-Württembersko, 4.Sársko (kromě městských zemí nejmenší spolková země), 5.Porýní-Falc, 6.Severní Porýní-Vestfálsko (nejlidnatější země, cca 18 milionů obyvatel), 7.Hesensko, 8.Durynsko, 9.Sasko-Anhaltsko, 10.Braniborsko, 11.Berlín, 12.Meklenbursko-Přední Pomořany (Pomořansko), 13.Dolní Sasko (2. největší země rozlohou), 14.Brémy (nejmenší spolková země rozlohou i počtem obyvatel, skládá se ze dvou oddělených částí – 404 km2, necelých 700000 obyvatel), 15.Hamburg, 16.Šlesvicko-Holštýnsko.

Německý parlament se skládá ze dvou komor: 1)Spolkový sněm (Bundestag – 622 křesel, poslanci voleni poměrným systémem na 4 roky, 5% klauzule – náš volební systém do PS kopíruje ten německý). 2)Spolková rada (Bundesrat – 69 křesel), každá spolková země do ní vysílá 3-6 zástupců (podle počtu obyvatel). Hlavou státu je spolkový prezident, volený nepřímo na 5 let (poslanci Bundestagu a zástupci jednotlivých zemí, od března 2012 je prezidentem Joachim Gauck), který má velmi malé pravomoci. Nejdůležitější osobou v německém politickém systému je kancléř – v současnosti je kancléřkou Angela Merkel (CDU), označovaná často jako nejmocnější žena světa. Německu dominují dvě politické strany – křesťanští demokraté (CDU/CSU) a sociální demokraté (SPD).

Ekonomika

Německo je největší evropskou ekonomikou a 5. největší světovou ekonomikou (po USA, Číně, Japonsku a Indii – stav v roce 2011). Po sjednocení v roce 1990 nastala v Německu ekonomická stagnace. V současnosti je už ale Německo 6. nejbohatší zemí EU (HDP na hlavu – viz níže). Na východě Německa jsou stále nižší mzdy a vyšší nezaměstnanost. Německo je daleko nejvýznamnějším obchodním partnerem pro ČR.

Země EU v roce 2011 – HDP na hlavu (včetně Chorvatska)

 (v USD, parita kupní síly, CIA 2012)

1.Lucembursko                                  80600

2.Nizozemsko                                     42000

3.Rakousko                                         41600

4.Irsko                                                  40800

5.Švédsko                                            40700

6.Německo                                          38100

7.Belgie                                                37800

8.Dánsko                                             37000

9.Spojené království                         36500

10.Finsko                                             36000

11.Francie                                            35100

12.Španělsko                                      30500

13.Itálie                                                30500

14.Slovinsko                                       28800

15.Kypr                                                27500

16.Česká republika                            27100

17.Řecko                                             26300

18.Malta                                              25600

19.Portugalsko                                    23400

20.Slovensko                                      23300

21.Estonsko                                        20400

22.Polsko                                             20200

23.Maďarsko                                      19600

24.Litva                                               19100

25.Chorvatsko                                    18000

26.Lotyšsko                                        16800

27.Bulharsko                                      13800

28.Rumunsko                                     12500

Evropská unie-průměr                    34100

Suroviny: hnědé uhlí (2008 – 1. místo na světě, hlavně na území bývalé NDR), černé uhlí (hlavně Porúří). Německo těží i trochu ropy a rovněž zemní plyn (ten je významnější než ropa a těží se v Severním moři, 2010 – 36. místo na světě). Jinak Německo moc surovin nemá.

Průmysl: velká výroba oceli (Porúří), automobily (Volkswagen – největší automobilový koncern v Evropě, Audi, Mercedes – rovněž autobusy, BMW – rovněž motocykly, Opel, Porsche), elektronika a elektrotechnika (Siemens, Bosch, Grundig, Varta), optika (Carl Zeiss). Pivo (Bavorsko) x víno (Porýní).

Doprava: Frankfurt – 3. největší letiště v Evropě (po Heathrow a CDG) a 9. největší na světě (stav v roce 2011). Hamburg – 3. největší námořní přístav v Evropě (1. Rotterdam, 2.Antverpy), 27. na světě (stav v roce 2009).

Turistický ruch: Alpy – NP Berchtesgaden, Garmisch-Partenkirchen (Ga-Pa, ZOH 1936), hanzovní města Lübeck, Brémy a Rostock, katedrála v Kolíně nad Rýnem, Hamburg, Drážďany, Saské Švýcarsko, Lüneburské vřesoviště (na JV od Hamburku).

Slovensko

rozloha: 50000 km2 (49000 km2)

počet obyvatel: 5.5 milionu (CIA 2012)

Fyzická geografie

Povrch

Slovensko je vnitrozemská země, menší než my, ale s většími výškovými rozdíly: řeka Bodrog 94 m.n.m. x Gerlachovský štít 2655 m.n.m. Gerlachovský štít je bývalá nejvyšší hora Československa a nejvyšší hora celých Karpat. Leží ve Vysokých Tatrách.

Rovněž všechna další slovenská pohoří jsou součástí Karpat: Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty, Malé Karpaty (zasahují až k Bratislavě), Nízké Tatry, Malá Fatra, Velká Fatra, Slovenské Rudohorie.

Nížiny: Podunajská nížina – je součástí Malé uherské nížiny. Leží v ní Žitný ostrov, největší říční ostrov v Evropě (rozloha 1600 km2). Východoslovenská nížina – je součástí Velké uherské nížiny.

Vodstvo

Jezera jsou na Slovensku pouze malá. Nejvíc jich je ve Vysokých Tatrách a říká se jim plesa, jsou ledovcového původu. Největší jezero Slovenska je Velké Hincovo pleso (rozloha 17.9 ha, je nepatrně menší než naše Černé jezero na Šumavě, to má 18.4 ha), nejznámější je však Štrbské pleso.

Přehrady: Oravská, Zemplínská šírava, Liptovská Mara, Gabčíkovo (jeho výstavbu provázely velké spory s Maďarskem, měnilo se mj. koryto Dunaje, který zde tvoří hranici).

Řeky: Nejvýznamnější řekou je Dunaj, který tvoří slovensko-maďarskou hranici, jen u malého kousku Dunaje v Bratislavě má Slovensko oba břehy Dunaje. Žitný ostrov je obtékán Malým Dunajem. Daleko nejdelší řekou Slovenska je ovšem Váh, na kterém leží mnoho vodních elektráren. Další řeky: Nitra, Hron, Hornád, Bodrog, Tisa (kousíček na hranici Slovensko/Maďarsko/Ukrajina).

Podnebí na Slovensku je více kontinentální než u nás.

hlavní město: Bratislava (450000 obyvatel). Největší a daleko nejbohatší město Slovenska, leží na Dunaji. Bratislavský hrad.

další města: Košice (2. největší město, 250000 obyvatel), Prešov, Nitra (nejstarší kostel na území Slovenska, centrum Pribinova knížectví), Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš, Trenčín (slavný hrad, na skále římský nápis), Martin, Banská Štiavnica (UNESCO).

obyvatelstvo: římští katolíci 69%, protestanti 11%, řečtí katolíci (uniaté) 4% – východní Slovensko. Slováci jsou mnohem více věřící než Češi, bez vyznání je jen 13% obyvatelstva. Slováci 86%, Maďaři 10% (žijí v nížinách na jihu), Romové 2% (nejvíce na východním Slovensku), Ukrajinci a Rusíni 1% (všechny údaje podle censu z roku 2001 – CIA).

historie: prvním státním útvarem na území Slovenska bylo Pribinovo knížectví v 9. století. To bylo pohlceno Velkou Moravou. Od začátku 10. století až do roku 1918 bylo Slovensko součástí Uherska. 1918-1992 bylo součástí Československa, s výjimkou let 1939-1945, kdy získalo nezávislost, fakticky však bylo závislé na Německu. 1.1.1993 vzniklo nezávislé Slovensko. Slovensko je od roku 2004 součástí EU i NATO, od roku 2009 zde platí euro.

státní zřízení: oficiální název státu je Slovenská republika. Podobný politický systém jako u nás, avšak přímá volba prezidenta byla zavedena dříve a slovenský parlament je jednokomorový (jmenuje se Národná rada Slovenskej republiky, poslanci jsou voleni poměrným systémem na 4 roky), nemají Senát. Současným premiérem je Robert Fico (Smer-SD, od dubna 2012), prezidentem Ivan Gašparovič (od roku 2004 – prezident je volen, stejně jako u nás, na 5 let, Gašparovič byl zvolen podruhé).

Ekonomika Slovenska

Slovensko je o něco chudší než Česká republika (CIA – HDP na hlavu v roce 2011: ČR 27400 USD, Slovensko 23600), má podstatně vyšší nezaměstnanost (CIA 2011: ČR 8.5%, Slovensko 13.5%) a nižší platy, v posledních letech však mělo vyšší růst HDP než ČR (CIA 2011: ČR +1.7%, Slovensko +3.3%). Je zde veliký ekonomický rozdíl mezi Bratislavou a zbytkem Slovenska (mnohem větší než mezi Prahou a zbytkem Česka). Nejvýznamnějšími obchodními partnery Slovenska jsou: 1.Německo, 2.ČR (platilo v roce 2009 pro vývoz i dovoz – CIA).

V roce 2009 byla slovenská koruna nahrazena eurem.

Na Slovensku se v menší míře těží hnědé uhlí, těžba ostatních surovin je zanedbatelná. V Bratislavě jsou velké rafinérie ropy (Slovnaft). Významná výroba oceli (VSŽ Košice).

V poslední době se na Slovensku vyrábí hodně zahraničních automobilů.

V současnosti vyrábí na Slovensku automobily firmy KIA (Žilina), VW (Bratislava) a Peugeot-Citroen (Trnava). V roce 2012 se na Slovensku vyrobilo přes 900000 automobilů.

Na Slovensku jsou dvě významné jaderné elektrárny – Jaslovské Bohunice (u Trnavy) a Mochovce (u Levic).

V Podunají je intenzivní zemědělství, pro hory je typické pastevectví (ovce, skot).

Typické pro Slovensko: halušky, bryndza, Andy Warhol (USA – zakladatel pop artu, narodil se na Slovensku).

Polsko

rozloha: 313000 km2

počet obyvatel: 40 milionů (38.4 milionu – CIA 2012)

Fyzická geografie

členitost: Baltské moře, Štětínský záliv (nejbližší moře k ČR, ze Šluknovského výběžku je to ke Štětínskému zálivu 298 km), Gdaňská zátoka, Helská kosa, Viselská kosa (hranice Polsko/Rusko).

povrch: Středopolské nížiny (= obecný název pro nížiny v Polsku, ty se dělí na nížiny Velkopolskou, Pobaltskou, Slezskou a Mazovskou). Nejvyšší hory jsou na jihu Polska: Tatry (Rysy 2499 m.n.m. – nejvyšší hora Polska), Krkonoše.

vodstvo: Visla (přítoky Bug a San) – na Visle leží Varšava i Krakov, Odra (přítoky Varta a Lužická Nisa). Mazurská (jezero Šniardwy – největší jezero Polska, 114 km2) a Pomořanská jezerní plošina.

Bělověžský prales (Polsko/Bělorusko) – zubři, přírodní památka UNESCO.

hlavní město: Varšava (Warszawa, 1.7 milionu obyv.) – za války totálně zničena v důsledku dvou povstání)

další města: Lódž (850000 obyv.), Krakov (Kraków, 750000 obyv.), Vratislav (Wroclaw, 650000 obyv.), Poznaň (600000 obyv.), Katowice (400000 obyv.). Přístavy Gdaňsk (500000 obyv.), Štětín (Sczezin, 400000 obyv.) a Gdynia.

obyvatelstvo: Poláci 97%. Malé menšiny Němců, Ukrajinců a Bělorusů. Kašubové – západoslovanský národ, mluvící kašubsky. Žijí v polských Pomořanech. Římští katolíci 90%, pravoslavní 1% (CIA – census z roku 2002).

historie: Ve 14.-16. století bylo Polsko velkým a mocným státem (polsko-litevská unie). Později úpadek, po třetím dělení Polska (1795) Polsko zaniklo. Obnoveno po první světové válce. V roce 1939 opět rozděleno Hitlerem a Stalinem. Ve druhé světové válce mělo Polsko velké ztráty. Po 2SV bylo posunuto směrem na západ, byl zde komunistický režim.

slavní Poláci: astronom Mikuláš Koperník (heliocentrický systém), Marie Curie-Sklodowská (dvě Nobelovy ceny – za fyziku 1903 a chemii 1911, objevitelka radia a polonia, žila ve Francii), skladatel Frederyk Chopin, papež Jan Pavel II. (první slovanský papež v historii), Lech Walesa (první nekomunistický prezident Polska, nositel Nobelovy ceny míru 1983).

státní zřízení: Polsko je unitární stát, dělí se na 16 vojvodství. Polský prezident má vyšší pravomoci než náš prezident. Prezidentem je od roku 2010 Bronislaw Komorowski, premiérem od roku 2007 Donald Tusk.

Ekonomika Polska

Polsko je znatelně chudší než ČR (CIA – 2011: ČR 27400 USD na hlavu, Polsko 20600).

měna: zloty

Polsko je významným producentem černého (Horní Slezsko – Katowice a okolí) i hnědého uhlí. Uhlí se i vyváží. Těží se i měď a síra. 96% elektrické energie se vyrábí v tepelných elektrárnách (uhlí).

S těžbou uhlí souvisí významný hutnický průmysl (Slezsko). Významná výroba automobilů – v Polsku se montují automobily Opel, Daewoo, Fiat.

Polsko má mimořádně neefektivní zemědělství – pracuje v něm 17% obyvatelstva (údaj z roku 2005), ale vyrábí jen 3% HDP (údaj z roku 2011). Další lidé mají práci v zemědělství jako druhé zaměstnání. Významný producent brambor (2010-7. místo na světě) a cukrové řepy (2010 – 7. místo na světě).

Významná námořní doprava, zoufalá silniční síť (téměř chybí dálnice).

Maďarsko

rozloha: 93000 km2

počet obyvatel: 10 milionů obyvatel (CIA 2012 – 10.0 mil.)

povrch: Velká uherská nížina, Malá uherská nížina, pohoří Mátra (Kékes 1015 m.n.m. – nejvyšší hora Maďarska). Většinu Maďarska původně pokrývala step – puszta. Ta původní je k vidění např. v NP Hortobágy.

vodstvo: jezero Balaton – největší jezero ve střední Evropě (596 km2), Neziderské jezero (stepní jezero na hranici s Rakouskem). Řeky Dunaj, Tisa, Dráva (hranice s Chorvatskem).

hlavní město: Budapešť (2 miliony obyvatel)

jiná města: Debrecen (východ, 2. největší město Maďarska, má jen 200000 obyvatel – 10x méně než Budapešť!), Miskolc (severovýchod), Szeged (jih), Pécs (jih), Györ (u slovenské hranice).

obyvatelstvo: Maďaři 92%, Romové 2%, ostatní 6%. Římští katolíci 52%, kalvinisté 16% (CIA – census z roku 2001).

historie: Uhersko existovalo jako samostatný stát do roku 1526. Poté bylo součástí Rakouska, resp. Rakouska-Uherska, do roku 1918. V důsledku Trianonské smlouvy (1920) žije dnes 5 milionů Maďarů v zahraničí (Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina).

slavní Maďaři: svatý Štěpán (první uherský král, svatoštěpánská koruna), básník a povstalec Sándor Petöfi, skladatel Ferenc Liszt, fotbalista Ferenc Puskás, vynálezce Ernö Rubik (Rubikova kostka).

Ekonomika Maďarska

V současnosti nejchudší země střední Evropy (CIA – 2011: ČR 27400 USD na hlavu, Maďarsko 19800 USD), má velké problémy s deficitem.

měna: forint

Významná těžba bauxitu. Pro Maďarsko je typické zemědělství a potravinářský průmysl – guláš, segedín, čabajka, debrecínka, uherák, tokajské víno, langoše.

Rakousko + Lichtenštejnsko + Švýcarsko + Slovinsko = alpské země

Rakousko

rozloha: 84000 km2

počet obyvatel: 8 milionů obyvatel (CIA 2012 – 8.2 milionu)

fyzická geografie: Malá uherská nížina (její součástí je Vídeňská pánev), Alpy (nejvyšší hora Rakouska je Grossglockner 3797 m.n.m. ve Vysokých Taurách). Jezera Bodamské (Bodensee – hranice Rakousko/Německo/Švýcarsko) a Neziderské (hranice s Maďarskem), řeky Dunaj (Donau, protéká Vídní) + přítoky Inn, Morava a Dráva (Drau – ta se vlévá do Dunaje až v Chorvatsku).

hlavní město: Vídeň (Wien – 1.5 milionu obyvatel). Jedno z vedlejších sídel OSN, sídlo organizace OPEC a Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

další města: Graz (Štýrský Hradec), Salzburg, Linz (Linec), Innsbruck (2x ZOH – 1964 a 1976).

obyvatelstvo: Rakušané 91%, občané bývalé Jugoslávie 4%, Turci 2%. Římští katolíci 74%, protestanti 5%, muslimové 4%.

úřední řeč: celostátně jen němčina. V Burgenlandu jsou dále oficiálními jazyky maďarština a chorvatština, v Korutanech slovinština.

historie: 1526 – 1918 habsburská monarchie, velmoc. V roce 1938 bylo Rakousko obsazeno nacistickým Německem (anšlus). Po 2SV bylo Rakousko obsazeno a rozděleno mezi 4 okupační mocnosti. 1955 státní smlouva s Rakouskem → okupační vojska odešla, ale Rakousko muselo být neutrální a nesmělo se spojit s Německem.

slavní Rakušané: skladatelé Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Gustav Mahler (narozen v Kališti u Humpolce), Johann Strauss starší a mladší (vídeňské valčíky), psycholog Sigmund Freud (narozen v Příboru – zakladatel psychoanalýzy), Arnold Schwarzenegger (americký kulturista, herec a politik, narozen v Grazu).

státní zřízení: Rakouská republika má úplně stejný systém vlády jako Německo. Je to federace, skládající se z 9 spolkových zemí: 1)Dolní Rakousy (rozlohou největší spolková země), 2)Horní Rakousy (spolu s Dolními Rakousy spolkové země, sousedící s ČR), 3)Vídeň (rozlohou nejmenší spolková země), 4)Korutany, 5)Salcbursko, 6)Štýrsko, 7)Tyrolsko (skládá se ze dvou částí), 8)Vorarlbersko, 9)Burgenland.

Znát pasivně všechny spolkové země!

Nejlidnatějšími spolkovými zeměmi jsou Dolní Rakousy a Vídeň, obě měly v roce 2000 1.5 milionu obyvatel.

Formální hlavou státu je spolkový prezident (od roku 2004 Heinz Fischer), nejdůležitější osobou je však spolkový kancléř (od roku 2008 Werner Faymann). Rakouský parlament je dvoukomorový – dolní komorou je Národní rada, kdežto ve Spolkové radě zasedají zástupci spolkových zemí.

Nejsilnějšími politickými stranami jsou dlouhodobě sociální demokraté a lidovci (křesťanská pravice).

ekonomika: V roce 2011 bylo Rakousko třetí nejbohatší zemí EU po Lucembursku a Nizozemsku. Rakousko nemá žádné významné zdroje surovin. Většina elektrické energie (kolem 70%) se vyrábí ve vodních elektrárnách. Rakousko nemá žádnou jadernou elektrárnu a protestuje proti Temelínu. Turistická velmoc (Vídeň, Alpy).

různé: lyžařská velmoc (Kitzbühel, Hermann Maier), formule 1 (Niki Lauda – 3x mistr světa). Vídeňská káva, vídeňský řízek, dort Sacher.

Lichtenštejnsko

rozloha: 160 km2

počet obyvatel: 37000 (2012 – CIA)

řeka Rýn (tvoří hranici Švýcarsko/Lichtenštejnsko)

hlavní město: Vaduz (5000 obyvatel)

obyvatelstvo: Lichtenštejnci 66%, ostatní 34% (většina z nich jsou Švýcaři). Římští katolíci 76%.

úřední řeč: němčina

státní zřízení: knížectví (kníže Hans Adam II. od roku 1989)

historie: nezávislost získalo Lichtenštejnsko v roce 1866 v souvislosti s rozpuštěním Německého spolku (předtím v letech 1719-1806 knížectví v rámci Svaté říše římské, 1806-1866 v rámci Německého spolku).  Ženy získaly volební právo až v roce 1986.

ekonomika: jedna z nejbohatších zemí světa (podle CIA 2012 je to daleko nejbohatší země světa, ovšem údaje u většiny států jsou z roku 2011, kdežto u Lichtenštejnska z roku 2008). Měnová (švýcarský frank) a celní unie se Švýcarskem. Bankovnictví, daně ze zahraničních firem (spousta jich má jen papírové sídlo v Lichtenštejnsku kvůli nízkým daním), výroba zubních protéz.

51% pracujících v Lichtenštejnsku dojíždí denně do práce ze zahraničí (Rakousko, Švýcarsko, Německo).

různé: Lichtenštejnsko nemá žádnou armádu (ústava jí zakazuje!), jen policii.

Švýcarsko

rozloha: 41000 km2

počet obyvatel: 7.7 milionu obyvatel (CIA 2012)

fyzická geografie: sever – Švýcarská plošina. Zde žije většina švýcarské populace. Leží zde mnoho jezer: Ženevské (Lac Léman, na hranicích s Francií, 582 km2 – 2. největší jezero střední Evropy), Bodamské (Bodensee, na hranici s Německem a Rakouskem, 572 km2 – 3. největší jezero střední Evropy), Neuchâtelské, Curyšské, Vierwaldstättské. Na hranici s Francií leží pohoří Jura (Švýcarský).

jih – Alpy. Nejvyšší horou Švýcarska je Monte Rosa (Dufourspitze – 4634 m.n.m., 2. nejvyšší hora Evropa), nejznámější je Matterhorn (4478 m.n.m.), obě leží na hranici s Itálií.

řeky: Rýn + přítok Aara, Rhôna (protéká Ženevským jezerem).

hlavní město: Bern (120000 obyvatel)

jiná města: Curych (Zürich, 340000 obyvatel, v aglomeraci téměř 1 milion obyvatel, největší město Švýcarska), Ženeva (170000 obyv., jedno z vedlejších sídel OSN, sídlo WHO), Basilej (Basel, 160000 obyv.), Lausanne (sídlo MOV).

obyvatelstvo: římští katolíci 42%, protestanti 35%, muslimové 4%. Švýcaři tvoří velkou většinu obyvatelstva, zbytek jsou přistěhovalci (přesná čísla nelze v CIA vyčíst).

úřední jazyky: ve Švýcarsku jsou 4 oficiální jazyky: němčina (64% obyvatelstva ji používá jako rodný jazyk), francouzština (20%), italština (7%), rétorománština (0.5%) – údaje dle CIA, podle censu z roku 2000.

historie: Švýcarsko vzniklo v roce 1291 (spojenectví tří kantonů – Schwyz, Unterwalden a Uri – tyto kantony založily „Věčný spolek“ proti Habsburkům, později se připojily další kantony). Ve středověku byli Švýcaři skvělí válečníci (papež má od roku 1506 jako osobní stráž švýcarskou gardu). Jedna z kolébek evropské reformace v 16. století – Ulrich Zwingli, Jean Calvin. Mnoho vnitřních válek mezi katolickými (horské) a protestantskými („nížinné“) kantony. Švýcarsko je dlouhodobě neutrální zemí. Není v NATO ani v EU, do OSN vstoupilo teprve v roce 2002.

slavní Švýcaři: Jean Jacques Rousseau (francouzský filosof a spisovatel, narozen v Ženevě), Leonhard Euler (matematik a fyzik), Henri Dunant (zakladatel Červeného kříže – jeho znak vznikl jako obrácená vlajka Švýcarska, první nositel Nobelovy ceny míru z roku 1901), Roger Federer (tenis).

státní zřízení: Oficiální název státu je Švýcarská konfederace, ve skutečnosti je dnes Švýcarsko federací („název „konfederace“ je historický). Švýcarsko se skládá z 26 kantonů (6 z nich se často označuje jako „polokantony“). Hlavou státu je prezident (je zároveň předsedou federální vlády), volený na 1 rok. Typické pro Švýcarsko je velmi časté pořádání referend (na celostátní, kantonální i místní úrovni).

Ekonomika Švýcarska

Jedna z nejbohatších zemí světa (v roce 2011 to byla 4. nejbohatší země v Evropě po Lichtenštejnsku, Lucembursku a Norsku). Nemá prakticky žádné suroviny. 60% elektrické energie pochází z hydroelektráren.

Typické pro Švýcarsko: banky, výroba hodinek (Omega, Schaffhausen, Citizen, Swatch), farmacie, sýry, čokoláda (Nestlé). V zemědělství převažuje živočišná výroba (skot, ovce). Významný turistický ruch. Měna: švýcarský frank.

Různé

Mnoho dlouhých silničních a železničních tunelů, nejdelší z nich (železniční) je dlouhý 34.5 km (nejdelší evropský železniční tunel na souši – Lötschberg Base Tunnel). Ve Švýcarsku je také nejvýše položená železnice v Evropě (Jungfrau – 3454 m.n.m.). Vlajka Švýcarska je čtvercová.

Slovinsko

Slovinsko bylo součástí bývalé Jugoslávie, ale dnes se obvykle řadí do střední Evropy.

rozloha: 20000 km2

počet obyvatel: 2 miliony obyvatel (CIA 2012)

fyzická geografie: Julské Alpy (Triglav 2863 m.n.m. – nejvyšší hora celé bývalé Jugoslávie, je na vlajce Slovinska). Slovinsko má i kousek moře, v oblasti Istrie (mezi Chorvatskem a Terstem) – v této oblasti má hraniční spory (na souši i na moři) s Chorvatskem. Jezero Bled, řeky Dráva a Sáva. Ve Slovinsku jsou veliké jeskyně (Postojna, Škocjanské – ty jsou v UNESCO). V Alpách se hodně jezdí na raftech.

hlavní město: Lublaň (Ljubljana) – 270000 obyvatel.

další město: Maribor (severovýchod) – 100000 obyvatel.

obyvatelstvo: Slovinci 83%, Srbové 2%, Chorvati 2%, Bosňáci 1%, ostatní 12%. Katolíci 58%, muslimové 2%, pravoslavní 2%. Přes 30% jsou lidé bez vyznání či ateisté.

úřední jazyk: slovinština. V některých příhraničních oblastech je druhou úřední řečí maďarština nebo italština.

historie: Slovinsko bylo kdysi (za Přemysla Otakara II.) na krátkou dobu součástí Českého státu (Kraňsko – Kranj je významným středověkým hradem). Do roku 1918 bylo součástí Rakouska-Uherska, v letech 1918-1991 součástí Jugoslávie (za 2SV bylo území Slovinska rozděleno mezi Německo a Itálii). V roce 1991 vyhlásilo Slovinsko (spolu s Chorvatskem) nezávislost. Boje v bývalé Jugoslávii se Slovinsku prakticky vyhnuly. Od roku 2004 je členem NATO i EU.

významný Slovinec: Josip Plečnik (architekt, působil u nás – kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad, úprava Pražského hradu).

hospodářství: nejbohatší postkomunistická země, o něco bohatší než ČR. Ve Slovinsku se platí eurem. Lyže Elan, spotřební elektronika Gorenje.

reklama