Geografický přehled Francie

Geografický přehled Francie

 • -členem G8 (- sdružení vyspělých států světa př. Japonsko, Francie, Rusko)
 • -státní zřízení=republika v čele prezident (Nicolas Sarkozy)
 • -Počet obyvatel:58 milionů obyvatel
 • -rozloha 547 030 km²=3. největší stát v Evropě
 • -4 zámořská území: Francouzská Guyana, Réunion, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie
 • – „země Galského kohouta“

– dříve koloniální velmoc:

 • Severní Afrika- Alžírsko, Tunisko
 • Střední Afrika-Senegal, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Guinea, Pobřeží Slonoviny, Burkina Faso, Togo,Benin, Kamerun, Středoafrická republika, Gabon, Konžská republika
 • Jižní Afrika– Madagaskar, Réunion
 • JV. Asie– Francouzská Indočína = Vietnam, Laos, Kambodža
 • Oceánie– Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie
 • Jižní Amerika– Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinique
 • Severní Amerika– Québec, Louisiana
 • -NATO, ECE- Hospodářská komise pro Evropu
 • -STRASBURK – Rada Evropy a Evropský parlament
 • -PAŘÍŽ – UNESCO, světové centrum módy a gastronomie
 • administrativní členění: 96 departementů (- jednotka administrativního a samosprávního členění území Francie), seskupených do 22 regionů
 • -spravuje ostrov Korsika, jenž se chce osamostatnit
 • -měna: €

Přírodní poměry:

 • -54, 2 % hranic mořského pobřeží, hranice horská= Pyreneje, Alpy, Švýc. Jura,
 • hranice vodní= Rýn
 • -nachází se mezi Atlantským oceánem a Středozemním mořem

-5 oblasti:

 • Západ-převládají nížiny->na severozápadě=Pařížská pánevna jihozápadě=Akvitánská pánev
 • Sever a severovýchod->pohoří hercinského stáří=Ardeny, Vogézy
 • Východ-na hranicích se Švýcarskem pohoří alpinsko-himalájského stáří Švýcarský Jura, na jihovýchodě  se rozléhají velehorská pásma Západních Alp s nejvyšším bodem=Mt.Blanc
 • Centrální část-je zde Francouzské středohoří(=Massif Central)-v nejvyšších oblastech vulkanický reliéf => kužely vyhaslých sopek
 • Jih-velehorská pásma Pyrenejí

-Mont Blanc – nejvyšší vrchol Evropy (Západní Alpy, hranice mezi Fr. a It.) – 4807 m.n.m

Řeky:-většina se vlévá do Atlantského o.- >Seina s Marnou,Loira(nejdelší francouzská řeka – 1020 km) a Garona s Dordogne

 • -do severního moře odvádí vodu řeka Rýn s Moselou(Moselle) a Maasa(Meuse)
 • -jihovýchod Francie je odvodňován Rhonou(její Alpské přítoky mají  velký hydroelektrický potenciál) do Středozemního moře
 • Ženevské jezero! (tektonicko– ledovcový původ) – největší francouzské, ale i švýcarské jezero, nachází se totiž na hranicích mezi Švýcarskem a Francií
 • Podnebí:-převládá mírné oceánské klima->směrem od pobřeží do vnitrozemí se zvětšují teplotní rozdíly mezi létem a zimou-v Alpách a Pyrenejích je drsné vysokohorské klima-na pobřeží středozemního moře je podnebí subtropické

živočichové:

 • -převažuje živočišstvo mírného p. pásu
 • -kamzík, kozorožec, orel skalní (Alpy)
 • -medvěd, vlk (Pyreneje)
 • -plameňák (delta Rhóny)
 • -tradiční chov ústřic a šneků

 rostliny:

 • -většina listnaté a smíšené lesy, na severovýchodě-travnaté porosty, středomoří-subtropické rostlinstvo
 • -cukrová třtina, chmel, brambory, ovoce, olivy, aromatické byliny

nerostné bohatství:

draselné soli(Alsasko), Fe rudy(Lotrinsko)bauxit(povodí Rhony), uranové rudy(oblast Limoges)

 • nedostatek zdroje paliv=uhlí, ropy a zemního plynu

obyvatelstvo:

 • -převažují Francouzi 89 %,v okrajových oblatsech  menšiny 5%(Alsasané, Bretonci, katalánci, Korsičané, Vlámové a Baskové), imigranti 6% (Portugalci, Španělé, Alžířané)
 • -úřední  jazyk: francouzština, (dále následuje němčina a arabština, bretonština, korsičtina, baskičtina)
 • -vyspělá zdravotní péče, nízká úmrtnost kojenců, vysoká střední délka věků ( M- 73let, Ž- 81 let), přirozený přírůstek 4‰
 • -patří k nejlidnatějším zemím Evropy(nejvíc je zalidněn Sever Francie),
 • -ve městech žije 75% obyvatel( v Pařížské aglomeraci je soustředěno 9,1mil. Obyvatel
 • -3 milionová velkoměsta:Paříž, Marseille, Lyon

Hospodářství:

 • -ekonomický potencionál:-2. místo v Evropě, 4. místo ve světě
 • -vyspělý stát s výkonným průmyslem a rozvinutým zemědělstvím
 • -hospodářství závisí na dovozu surovin a polotovarů, což je kompenzováno poskytováním mezinárodních dopravních služeb  a příjmy z cestovního ruchu
 • -EU, G8

Průmysl:

 • -patří k vedoucímu odvětví národního hospodářství
 • -výroba soustředěna na sever a východ státu
 • -zbrojařství, elektrotechnika
 • -auta – Renault, Peugeot, Citroen
 • -jaderná energie 74,2 % největší podíl ve světě

Zemědělství:

 • -je rozsáhlé, rozvinuté a výkonné
 • -je největším producentem a vývozcem  zemědělských výrobků v Evropě
 • -živočišná výroba:-chov skotu, prasat, ovcí a drůbeže->významným producentem mléka, masa a sýrů,rybolov – ústřice
 • – maso (-5. místo ve světě) 1998
 • -rostliná výroba:-obilniny (- 4. místo ve světě) 1998, cukrová řepa(- 1. místo ve světě) 1998, dále brambory, olejniny a krmiva
 • -veliký rozsah má zelinářství, sadařství
 • -víno (1. místo ve světě) 1991->1. místo ve světě ve spotřebě vína 1 obyvatel/ 66litrů/1 rok

Doprava:

 • -hustá a kvalitní dopravní síť
 • -nejdelší železnice na světě
 • -TGV („té žé vé“) – vysokorychlostní železniční doprava – 300km/hod
 • -obchodní lodní flotily
 • -Eurotunel – spojení s Velkou Británií
 • -letiště – Orly, Charles de Gaulle=>Paříž
 • -přístavy : Marseille, Le Havre, Dunkerque (jedny z největších v Evropě)

Cestovní ruch:

-Francie – jedna z nejfrekventovanějších zemí

Paříž

 • – je typickým městem služeb. Paříž je sídlem mnohých velkých firem a k tomu ještě úřadů, bank a pojišťoven., také centrem cestovního ruchu ( 20 mil. turistů ročně ). Průmyslové podniky se zaměřují na oblasti polygrafie, letecké dopravy, elektrotechnického, automobilového a farmaceutického průmyslu.
 •  -památky:KATEDRÁLA NOTRE-DAME, PYRAMIDA V LOUVRU, SACRÉ-COEUR, ČTVRŤ_LA_DÉFENSE,
 • ARCHA_OBRANY_-_L’ARCHE_DE_LA_DÉFENSE,  Eiffelova věž.

Monaco(=Monacké knížectví)

 • -konstituční monarchie
 • -stát v celní a měnové unii s Francií
 • -úřední jazyk:francoužština
 • -většina obyvatel pracuje ve službách->bankovnictví, herny, lázeňství, cestovní ruch
reklama