Geografický přehled jihovýchodní Evropy

Geografický přehled jihovýchodní Evropy

-Jihovýchodní Evropa je část Evropy na jihovýchodě, do které se řadí státy ležící na balkánském poloostrově:

 • Státy bývalé Jugoslávie: Slovinsko (1991), Chorvatsko (1991), Makedonie (1991), Bosna a Hercegovina (1992), Srbsko (2006), Černá Hora (2006), Kosovo (2008)
 • Zbylé Balkánské státy: Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Albánie
 • Kypr (patří sem pouze kulturně a historicky, geograficky patří do Asie)

Společné znaky:

 • ·hornatý povrch
 • ·teplé kontinentální mírné až subtropické podnebí
 • ·v minulosti součást Osmanské říše
 • ·postkomunistické státy
 • ·velké zastoupení slovanských jazyků (neslovanské: Albánie, Kosovo, Kypr, Rumunsko, Řecko)
 • ·v jednotlivých státech významné národnostní menšiny
 • ·nižší úroveň HDP na obyvatele
 • ·úsilí o vstup do EU nebo postupné prosazování se v EU (Řecko, Rumunsko, Bulharsko)

Problémy:

 • náboženské a kulturní
 • občanské války, odtržení kosova od Srbska

Povrch: pohoří – Karpaty, Stara Planina, Dinárské hory, Pindos.

Vodstvo: Dunaj – Valašská nížina

Slovinsko
 • -vznik rozpadem Jugoslávie
 • Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • Hlavní město: Lublaň= město mezinárodních veletrhů a festivalů
 • Rozloha: 20,3 tis.km2
 • Počet obyvatel: 2 miliony
 • -má úzký přístup k Jaderskému moři

Povrch:

-na severozápadě jsou vápencové Julské Alpy , na jihu Dinárské hory s krasovými oblastmi, na východě nížiny podél řek

Vodstvo:

 • – Mura,  Dráva a Sáva, vlévají se do Dunaje
 • -pouzeřeka Soča do Jaderského moře

Podnebí:

 • mírné ovlivněné nadmořskou výškou
 • -u Jaderského moře středomořské

-nedostačující nerostné suroviny

Obyvatelstvo:

-tvoří Slovinci 88%, menšiny Chorvatů, Srbů, Bosňanů a Italů

Hospodářství:

 • -ekonomicky nejvyspělejší země bývalé Jugoslávie
 • -průmyslově- zemědělský stát
 • -člen EU
 • -EAO: 3% zemědělství, 39% v průmyslu

Zemědělství:

 • -převažuje živočišná výroba=chov skotu a prasat
 • -hlavní plodiny=kukuřice, pšenice, vinná réva, ovoce, zelenina a brambory…

Průmysl:

 • -hutnictví, strojírenství, chemický, textilní a potravinářský
 • -rozvinutý cestovní ruch
Chorvatsko
 • Státní zřízení: Republika(91) v čele s prezidentem
 • Rozloha:  56 542 km2
 • Počet obyvatel: 4,4 milionu
 • -při pobřeží Jaderského moře
 • Hlavní město: Záhřeb

Přírodní podmínky:

 • -patří mu největší část dalmatského pobřeží Jaderského moře
 • -má tvar velkého oblouku táhnoucího se od Dunaje na severovýchodě přes Istrijský poloostrov na západě, po úzký pruh území sahající až k boce Kotorské s historickým Dubrovníkem na jihu
 • – Dubrovník je od zbytku Chorvatska oddělen územím, které poskytuje Bosně a Hercegovině přístup k moři
 • -pobřeží většinou příkré a skalnaté s mnoha ostrovy (Krk, Hvar..) a poloostrovy (Istrijský, Pelješac..)
 • -nejdelší řeka – Sáva
 • -leží v mírném pásu a subtropickém pásu

Obyvatelstvo:

 • -tvoří Chorvati 78 %, Srbové 12 %
 • -katolíci 77 %, pravoslavní 11 %, muslimové

Hospodářství:

 • -průmyslově zemědělský stát
 • -EAO: 71% služby, 19% průmysl, 10% zemědělství
 • -49% vodní elektrárny
 • -města RijekaSplitZadar, Makarska a další
 • -dále ve vnitrozemí Plitvická jezera – soustava jezer ve vápencové krajině
 • -Chorvatsko je pro Čechy jedna z nejnavštěvovanějších zemí

Zemědělství:

 • -podmínky pro chov domácích zvířat nejsou tak příznivé jako pro pěstování užitkových rostlin
 • -na více než polovině veškeré orné půdy se pěstují obilniny, ale také brambory, řepa, slunečnice, konopí nebo len
 • -výrazně se od sebe liší zemědělství ve vnitrozemí a v oblastech kolem pobřeží, protože právě zemědělství je nejvíce ovlivňováno rozdílnými přírodními podmínkami
 • -významný rybolov – lov modrých ryb (sardele, tuňáci,..) = táhnou přes Jaderské moře, představují 70= příjmů z rybolovu
Makedonie
 • Státní zřízení: Republika
 • Rozloha:  25 333 km2
 • Počet obyvatel: 2,1 milionu
 • Hlavní město: Skopje
 • -je malý stát ve středu Balkánského poloostrova
 • -vzhledem k názvu a případným územním nárokům ji neuznalo sousední Řecko
 • -po balkánských válkách (1912-1913) získalo Řecko i Bulharsko makedonská území a oba státy se obávají, že makedonští nacionalisté budou požadovat jejich navrácení->Makedonie byla nejjižnější svazovou republikou bývalé Jugoslávie->po referendu v září 1991 se rozhodla pro nezávislost, kterou vyhlásila 20.listopadu 1991
 • -do OSN byla Makedonie přijata pod kuriózním názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Přírodní podmínky:

 • -svou polohou je Makedonie předurčena k tomu, aby se stala mostem mezi Řeckem a slovanskými zeměmi jihovýchodní Evropy
 • -nejdůležitější dopravní spoje na Balkánském poloostrově vedou údolím řeky Vardar, které je nejvíce osídlenou oblastí země
 • -na sever od makedonského hlavního města Skopje, které roku 1963 postihlo silné zemětřesení, zajišťuje řeka snadný přístup do Srbska
 • -v hornaté krajině je několik poljí, která často postihují záplavy, zejména v okolí Ohridského a Prespanského jezera( polje– srbský výraz pro krasová údolí)
 • -polje obklopují vysoké hory o nadmořské výšce přes 2000 m

Podnebí:

 • -v deštném stínu horských hřbetů panuje kontinentální podnebí s horkými léty a velmi studenými zimami
 • -v okolí Vardaru však převládá středomořské klima.

Obyvatelstvo:

 • -tvoří Makedonci 68 %, Albánci 23 %, Turci 4 %, Romové 2 %, Srbové 2 %
 • -dnešní Makedonci jsou jak svým jazykem,tak svou pravoslavnou vírou spřízněni více se Srby a Bulhary než s Řeky
 • -napětí vyvolává také početná albánská menšina,která požaduje politickou a školskou autonomii
 • -Albánci mají v zemi silný vliv a navíc žijí ve třech sousedících zemích Albánii, Srbsku a Makedonii->jJejich požadavky rovněž podporuje nejvýznamnější země regionu Turecko
 • -rozsáhlé nepokoje v Albánii v roce 1997 však zvýšily nebezpečí etnických srážek v Makedonii
 • -Pravoslavní 67 %, muslimové 30 %

Hospodářství:

 • -je založeno především na pěstování obilnin
 • -v místech s mírnějším podnebím a zavlažováním se daří bavlníku, rýži, citrusům a tabáku
 • -pěstuje se rovněž mák, brambory, cukrovka a vinná réva
 • -v zemi se těží rudy zinku, chromu, železa, hnědé uhlí a azbest
 • -po 2. světové válce byly ve Skopji a dalších městech postaveny továrny
 • -navzdory industrializaci a přírodnímu bohatství zůstává Makedonie jedním z nejchudších balkánských států->situace se výrazně zlepšila po zrušení obchodních sankcí OSN proti Srbsku a po ukončení řecké blokády=>díky těmto událostem může Makedonie začít uskutečňovat svůj cíl,totiž stát se dopravním a komunikačním centrem jižního Balkánu
 • Člen:OSNCEOBSE
Bosna a Hercegovina
 • Státní zřízení: Federativní republika (92) v čele s předsednictvem
 • Rozloha:  51 129 km2
 • Počet obyvatel: 4,2 milionu
 • Hlavní město: Sarajevo
 • -má pouze 20km přístup k Jaderskému moři
 • -do roku 1992 byla součástí bývalé Jugoslávie

Povrch:

 • -skládá se ze dvou geografických a historických oblastí: větší Bosny a menší Hercegoviny na jihu
 • -oba celky jsou hornaté
 • -na S Posavina (Panonská pánev), od Z na V se táhnou Dinárské hory, Bosenské rudohoří
 • -nejvyšší bod – Maglic (2 386 m), nejnižší bod – Jadranské moře (0 m)
 • Polje = rozsáhlejší horská údolí, která se objevují při povodí bosenských řek (UnyVrbasuBosnyDriny)

Vodstvo:

nejdelší řeka – Sáva

Podnebí:

mírný pás, subtropický pás, kontinentální ráz- Dinárské hory zabraňují pronikání středomořských vlivů

Obyvatelstvo:

 • muslimové Bosňané, katoličtí Chorvati, pravoslavní Srbové, uprchlíci, občanská válka
 • -jediný stát v E, který má 3 úřední jazyky na celém území státu= bosenština, srbština a chorvatština, zakotveno v ústavě
 • -muslimové 40% pravoslavní 30%, katolíci 15%

Hospodářství:

 • -jeden z nejméně vyspělých států Evropy
 • -velmi nízké HDP
 • -EAO: 58% služby, 23% průmysl, 19% zemědělství
 • vysoká nezaměstnanost 45 %
 • ve městech vznikají vrstvy kvalifikovaného obyvatelstva, odliv pracovních sil, jednotlivé části BaH (2entity) jednají zcela nezávisle na sobě, což v praxi vede k utváření dalších hospodářských bariér uvnitř samotné země
Černá Hora
 • Státní zřízení: Republika (*2006)
 • Rozloha:  14 026 km2
 • Počet obyvatel: 0,62 milionu
 • Hlavní město: Podgorica
 • -při pobřeží Jaderského moře
 • – samostatná díky referendu o setrvání v unii se Srbskem ® 56% proti, 2006 prohlášena nezávislou a následně vstupuje do OSN

Přírodní podmínky:

 • -většinu území zaujímají vápencová pohoří a krasové sníženiny Dinárské soustavy
 • -nejvyšší je masiv Durmitor a na hranicích s Albánií Prokletije

Vodstvo:

 • na sever do Bosny tečou Piva, Tara a Lim
 • -na jih do Skadarského jezera, které je největším jezerem na Balkáně, ústí Moraca a Zeta

Podnebí:

-subtropický pás, oblast boky Kotorské patří k nejdeštivějším místům v Evropě s více než 4000 mm srážek

Obyvatelstvo:

 • -tvoří Černohorci 43 %, Srbové 32 %, Albánci 5 %
 • pravoslavní, muslimové, katolíci

Hospodářství:

 • -patřilo v rámci bývalé Jugoslávie k nejzaostalejším
 • -stále zemědělský stát, významným zdrojem byl turistický ruch na jadranském pobřeží, dokud ho nepřerušila válka mezi Srbskem a Chorvatskem
 • -v zemi jsou významná ložiska bauxitu, těží se i rudy
 •  přesto zůstává nadále převážně zemědělskou zemí, kde převládá chov ovcí, koz a prasat
 • -důležitý je rybolov
 • -pěstuje se i určitý množství obilnin, zeleniny, ovoce a tabáku
 • -levné vodní energie se rozvinulo hutnictví barevných kovů, stavba lodí a zpracování dřeva
 • -před rozpadem státu investovala jugoslávská federativní vláda značné prostředky do rozvoje černohorského průmyslu, byla vybudována ocelárna a několik hydroelektráren->největší s více než 200 m vysokou hrází je Mratinje na řece Piva

Doprava:

 • -jen jedno mezinárodní letiště, v hlavním městě Podgorica
 • -s velkými náklady byla před lety postavena železniční trať spojující Bělehrad a přístav Bar
 • -jeden z nejlepších přirozených přístavů Evropy v boce Kotorské je základnou jugoslávského vojenského námořnictva
Srbsko
 • Státní zřízení: Republika
 • Rozloha:  88 361 km2
 • Počet obyvatel: 9,9 milionu
 • Hlavní město: Bělehrad
 • -jako samostatný stát vzniklo 5. června 2006 po rozpadu soustátí Srbsko a Černá Hora->Černohorci rozhodli těsnou většinou pro vystoupení ze společného státu v referendu
 • -skládá se z tzv. Centrálního Srbska a autonomní oblasti – Vojvodiny

Přírodní podmínky:

 • -na severu se nachází Panonská nížina, dále na jih se terén mění na hornatý, nejvyšší bod je Daravica (2 656 m) v Kosovu
 • -skrz Srbsko protéká Dunaj, nejdelší řeka v zemi, v Bělehradě se do něj vlévá Sáva
 • -podnebí je zde mírné, na jihu subtropické

Obyvatelstvo:

 • -tvoří Srbové 62%, Albánci 17%, Černohorci 5%
 • pravoslavní 65%, muslimové 19%

Hospodářství:

-změna orientace na tržní, doprovází problémy

Kosovo
 • Státní zřízení: Republika
 • Hlavní město: Priština
 • – v únoru 2008 vyhlásili nezávislost na Srbsku x to ho nechce uznat=>postoje ostatních států nejsou jednotné
 • -je hornaté, s výjimkou údolí řek, kde se nacházejí roviny
 • -nejvíce hor je na východě území (hřeben Šar Planina, na východě pak hřeben Metohija)
 • -největšími řekami zde jsou Drin, a Sitnica
 • -nejvyšší hora Gjeravica/Deravica, ležící u hranice s Albánií měří 2,565 m
 • -nejnižším bodem je Drini i Bardhe/Beli Drim 297 m na hranici s Albánií.

Albánie

 • Státní zřízení: Republika (*1912)
 • Rozloha:  28 700 km2
 • Počet obyvatel: 3,2 milionu
 • Hlavní město: Tirana
 • -přímořský stát na západě Balkánského poloostrova
 • Přírodní podmínky:
 • rozkládá se v členitém terénu
 • -sever země je rovinný, jih a východ pak velmi kopcovitý->hornatý terén přispěl k izolaci Evropy od Albánie, Dinárská soustava, na J ze Řecka zasahuje pohoří Pindos
 • -pobřežní nížina je zejména na severu močálovitá
 • -řeky člení hlubokými údolími povrch země do řady úzkých pohoří
 • -má hlavně kontinentální podnebí s chladnými zimami a teplými léty

Obyvatelstvo:

 • -menšina Řeků, nízký přirozený přírůstek, většina v předproduktivním věku
 • -úřední jazyk – albánština
 • muslimové 70 % pravoslavní 20 %, katolíci 10 %

Hospodářství:

 • – je nejzaostalejší zemí Evropy!!
 • -špatná infrastruktura, která omezuje rozvoj ekonomiky
 • -bohaté nerostné zdroje poskytují chromovou, ferro-niklovou a měděnou rudu, ropu, uhlí a asfalt
 • – zemědělství zaměstnává téměř polovinu pracujících, ale v zemi převážně mladých lidí je obrovská nezaměstnanost
 • -pěstuje se pšenice, kukuřice, cukrovka, zelenina, víno, tabák a olivy
 • -chovají se ovce, kozy a skot; důležitý je rybolov
 • -průmysl je slabý tvoří rafinerie, malé hutě a chemičky, textilní a potravinářské závody
 • -vynikající perspektivu má cestovní ruch
 • Člen: OSNCEOBSE
Bulharsko
 • Státní zřízení: Republika
 • Rozloha:  110 910 km2
 • Počet obyvatel: 7,9 milionu
 • Hlavní město: Sofie
 • -v roce 2004 země vstoupila do NATO a 1. 1. 2007 do EU

Přírodní podmínky:

 • -velké nížiny, kotliny, roviny
 • -velká část povrchu Bulharska je hornatá
 • -na jihozápadě, nedaleko od hlavního města, se tyčí pohoří Rila a Pirin s nejvyšší horou Balkánského poloostrova Musalou
 • -podél bulharsko-řecké hranice se pak táhne nižší, ale rozlehlejší pohoří Rodopy
 • -ve středu je pohoří Stara Planina
 • Vodstvo: –hranici s Rumunskem tvoří Dunaj, leží na pobřeží Černého moře

Podnebí:

 • -jih a východ má středomořské podnebí
 • -sever a západ země je kontinentálnější.

Obyvatelstvo:

 • -tvoří Bulhaři, Turci-10%, Romové
 • pravoslavní 85 %

Hospodářství:

 • – má rozmanité zásoby rud barevných kovů: těží se rudy mědi, olova, zinku, manganu, molybdenu a stříbra
 • -z paliv se ve větším množství těží pouze hnědé uhlí
 • -60 % elektřiny produkují tepelné elektrárny, 37 % připadá na starší jadernou elektrárnu sovětského typu Kozloduj u Dunaje.

Průmysl:

 • -průmyslová výroba prudce poklesla
 • -nejdůležitějšími odvětvími byly hutnictví železa (Pernik), barevná metalurgie (Kremikovci), výroba cementu, dopravních prostředků (lodě, nákladní auta, akumulátorové vozíky), zemědělské techniky a hnojiv
 • -rafinerii ropy má Burgas
 • -velmi významná byla vždy tabáková výroba – Plovdiv
 • -nyní relativně opět vzrůstá význam potravinářství a lehkého průmyslu vůbec

Zemědělství:

 • prodělalo velký pokles zaměstnanosti (nyní asi 12-13 % pracujících), ale hodnota produkce je poměrně významná
 • -dominuje rostlinná výroba a především produkce pšenice, dále se pěstuje kukuřice, ječmen, velké množství zeleniny (rajčata), vinné révy, ovoce (broskve, meruňky), tabáku a slunečnice
 • -proslulá je produkce růžového oleje
 • -chov ovcí, vepřů a skotu je méně důležitý. Poklesl dříve významný rybolov.

Rumunsko

 • Státní zřízení: Republika
 • Rozloha:  237 500 km2
 • Počet obyvatel: 22,3 milionu
 • Hlavní město: Bukurešť
 • -Rumunsko leží geograficky a geopoliticky na Balkáně

Přírodní podmínky:

 • -větší část vyplňuje soustava Karpat->velký Karpatský oblouk se táhne od severu k jihovýchodu, v jižní části země se stáčí ostře k západu a spadá až k Dunaji
 • -Transylvánská planina, plná kopců a údolí, leží uprostřed oblouku
 • -Severovýchod vyplňují úrodné nížiny a pahorkatiny
 • -Jižní třetinu země zaujímá největší Valašská nížina, ohraničená na jihu tokem Dunaje->v  této části země jsou poměrně častá zemětřesení
 • -Řeky= Dunaj, Prut, Oltul

Podnebí:

 • -má mírné kontinentální podnebí
 • -na pobřeží ovlivňuje letní teploty mořský vzduch, zatímco ve vnitrozemí je mnohem sušší podnebí

Obyvatelstvo:

 • 53 %  populace v městských aglomeracích
 • -největšími městy jsou Bukurešť (2 060 000), Brasov, Constanta, Iasi, Timisoara a Galati
 • ije zde asi 10 % příslušníků cizích národů=> Rumuni 90 %, Maďaři 7 %, Romové 2 %, Němci
 • pravoslavní 87 %, katolíci 5 %

Hospodářství:

 • -životní úroveň neustále klesá, více než 30 % lidí žije pod hranicí chudoby
 • -má jeden z nejnižších HDP v Evropě
 • -v zemědělství převažuje rostlinná výroba, pěstuje se obilí, zelenina, ovoce, slunečnice, brambory a cukrovka
 • -v živočišné výrobě dominuje chov ovcí, prasat a drůbeže
 • -významný byl donedávna mořský rybolov
 •  má také velké zásoby fosilních paliv, významná je těžba solí a rudy
reklama