Geografický přehled jižní Evropy

Geografický přehled jižní Evropy

 • – na poloostrovech J Evropy a na ostrovech Atlantského oceánu a Středozemního moře
 •  Španělsko, Andorra, Portugalsko, Itálie, San Marino, Vatikán, Malta, Řecko a Kypr (Gibraltar – VB)

společné prvky:

 • přímořské státy (kromě Andorry, Vatikánu, San Marina):využití ->doprava(cestovní ruch),rybolov
 • podnebný pás: subtropický(další jsou: +mírný,+tropický)

-léto- teplé,suché (tropická vzduchová hmota)

-zima-mírné,deštivé(polární vzduchová hmota)

 • Hornaté-celky třetihorního stáří (Alpy, Apeniny, Pyreneje)

– leží na rozhraní Euroasijské a Africké litosférické desky → sopky – Etna, Stromboli

 • členy EU až na evropské ministáty (Malta, Kypr 2005)
 • minulost:  vojenská diktatura, zaostalé státy, dnes ekonomicky vyspělé (Šp, Itálie)

– rozsáhlé kolonie

 • románské jazyky
 • římsko-katolická církev, pravoslavní
 • poloostrovní –pyrenejský(=iberský), apeninský, Balkán, Peloponés, (chalkidiki ,Atos-zákaz vstupu žen)
 • republiky(až na Andorru, Španělsko, Vatikán-papežský stát->církev)
 • zemědělství-olivy,citrusy(tropické ovoce), vinná réva (Itálie),rozinky,obiloviny,sardinky(Portugalsko)
  • málo nerostných suroviny, nedostatek ropy, uhlí, ZP =>nemají energetické suroviny
  • export – vinná réva, citrus, olivy, tabák, rozinky, ryby
  • cR- moře, lyže, památky

 

Itálie

 • Rozloha: 301 000 km2
 • Hlavní město: Řím
 • Počet obyvatel: 60 miliónů->nejlidnatější stát
 • Státní zřízení: republika
 • -ostrovy:Sicílie(zde je Etna) , Sardinie (průliv: Bonifácký), Elba, Lipanské souostroví (->sopečná činnost)
 • -leží na Apeninském poloostrově, dále jsou zde : Calabrijský poloostrov a  Cargano
 • -Benátky(gondoly=lodičky)
 • Typické: -víno, vinná réva( v centrální části) ,pizza, auta(Fiat, Ferrari), Koloseum, lasagne, Dolomity,zmrzlina, špagety,tiramisu, fíky, šikmá věž v Pizze

Přírodní podmínky:

-80% hornatý : Alpy ->přímořské->kotické

->grajské

->pevninské ->Bergamské, Dolomity(=>Marmolada), Carnské, Julské

 • -nejvyšší bod: Monte Bianco (=Mont Blanc)
 • -Apeninský systém: Ligurský, Toskánský,Umbridský, Abruzzi  =>třetihory
 • -mezi nimi Pádská nížina
 • -zvýšená sopečná činnost : Vesu (Neapol) , Etna (Sicilie), Stromboli

Podnebí:

 • subtropický a mírný podnebný pás
 • -Pádská nížina-vnitrozemské klima

Řeky: Pád, Adža, Tibera (J- vysychání, S-málo řek)

Jezera: S- ledovcového původu: Lado di Como, Lago di Garda, Lago Maggiore (v létě příznivé subtropické klima) Volsemské a Tresemnické j.

Obyvatelstvo:

 • -S je vyspělý, J je zaostalý
 • Milán-milionové město
 • 1 národnostní stát97%italové, menšiny= Rakušané, Francouzi, národní menšina: Sardiané
 • – římsko- katolické náboženství
 • – největší hustota zalidnění je na S, pak u měst – Řím, Milano, Neapol, Benátky, Florencie…
 • -migrace-> z Afriky

Náboženství: katolíci(přes 80 %), počet věřících klesá

 • -hustěji osídlený je sever
 • -jazyk: italština
 • -zaměstnanost : 3.-4. Sféra

Hospodářství:

 • -vyspělý průmyslový stát
 • -člen EU a G8 (z nich Itálie má nejnižší ekonom. úroveň)
 • -suroviny: chybí energetické suroviny ale těží zemní plyn
 • -přístavy: petrochemie-Terst + Janov
 • – Toskánsko- mramor,rumělka (=rtuť), u města Carrara,
 • – J-síra

Průmysl:

 • strojírenský-dopravní prostředky,(Fiat-v Turině),malé prostředky (lodě,čtyřkolky), železnice
 • -chemický-výroba hnojiv, (přístavy- >petrochemie)
 • -textilní-kabelky, voty,oděvy)
 • -Potravinářský-víno, olivy,sýry(parmazán, mozarella, mascarpa), pizza, těstoviny, zmrzlina, pršuto, tabák

Zemědělství:

 • -převažuje rostlinná výroba->hlavní plodiny=pšenice, kukuřice, rýže, cukrová řepa, sója, vinná réva, olivy, citrusy
 • -chov ovcí, skotu a prasat

EKONOMICKÉ ROZDÍLY Sever a Jih:

 • -S rozšířen –hlavní města: Janov, Turino!
 • -J- mafie !
 • -chybí zde zavlažovací systémy a nerostné bohatství

Vatikán

 • Státní zřízeníteokratická monarchie (papež)
 • -městský stát
 • -pobřeží: řeka Tiberi
 • Rozloha: 0,44m2
 • =náměstí: Svatopeterské n. (Svatop. Bazilika)->zahrady,paláce
 • -euro
 • -vlastní armáda

Ekonomika: turistika, šperky, koberce

-není členskou zemí OSN

San Marino

 • Státní zřízení: republika (nejstarší na světě(od 1253, 2.nejmenší republika rozlohou-před ní republika Nauru)
 • Rozloha-61 km2
 • -formule
 • ekonomika->cestovní ruch-hotely,šperky, koberce, nábytek
 • -v čele : 2 regenti (kapitáni)

Malta

 • Státní zřízení: republika v rámci Commonwealthu
 • Hlavní město La Valletta
 • -vápencový ostrov
 • -2jazyky: Angličtina, maltština (bývalá britská kolonie)=>jezdí se zde vlevo
 • ekonomika->cestovní ruch, turistika
 • -závislý na dovozu potravin nebo plodin
 • -člen EU
 • -římsko-katolické náboženství
 • -3 ostrovy – Comino, Malta, Gozo + další 3 neobydlené ostrůvky
 • -ve 13.stol př.n.l. ovládána Féničany, pak připojena k sicilskému království
 • -1798 obsazena Napoleonem, 1814 britská kolonie, 1964 získala nezávislost
 • -církev majetná a má vliv
 • -většina obyvatel žije v přístavech
 • -tradiční prům. – krajky, (Gozo), textilní prům., strojírenský prům.
 • -na Valletě je mezinárodní letiště
 • -ekonomika závislá na námořnictví

PYRENEJSKÝ =IBERSKÝ POLOOSTROV

-Andorra, Španělsko, Portugalsko(+Giblartar)

Španělsko

 • Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
 • Hlavní město: Madrid (centrum Španělska)
 • -Baleáry( Malorca, Menorca, Ibiza)
 • -Ceuta, Melilla
 • Barcelona-fotbal, býčí západy,flamengo, paela(=rýže),cherry rajčata,olivy, Columbo, Seat,mandarinky,
 • -zálivy: Kariský, Valencijský
 • -řeka: Ebro, Duaro, Tajo
 •      ->doprava,,energie(řeky pramenící v Pyrenejích)
 • Rozloha: 504,8 tis.km2
 • Počet obyvatel: 41miliónů

Přírodní poměry:

 • – Baleáry = Mallorca, Menorka, Ibiza, Kanárské ostrovy
 • – většinu území vyplňuje náhorní plošina Meseta, nad ni Kantaberské pohoří
 • –  ve střední oblasti jsou Kastilské a Iberské hory
 • –  na J je Sierra Morena a Nevada + JZ – nížiny
 • –  SV – Pyreneje
 • (ale nejvyšší hora Španělska leží na Kanárských ostrovech Pico de Teide (sopka)

Vodstvo: Ebro, Tajo, Douro, Guadiana

Podnebí: -subtropický

1) Meseta – velká rozdíly mezi L a Z, nejvyšší teploty v Evropě

2) oblast Středozemního moře – vliv Atlantiku – srážky, vítr

3) oblast Biskajského zálivu – vliv Atlantiku – nejchladnější

Obyvatelstvo:

 • -jedno národnostní stát,ale národnostní menšiny
 •     -> Španělé = přes 70%
 •     -> Menšiny: Katalánci ,Baskové(Baskicko), Galicijci (Galicie)
 • -úřední jazyk:španělština, baskytština, katalánština, galicijština
 • -věřící- křesťanství
 • -rasa: mulati, negroidní
 • -urbanizace -70% (=poměšťování)
 • -největší milionová města: Barcelona, Valencie, Madrid, (u pobřeží nebo v povodí řek)

Hospodářství:

 • – jeden z nejrychleji se rozvíjejících průmyslů
 • -významné nerostné bohatství->rudy kovů=Fe, Zi, Pb, a rtuti
 • – těžba rtuti v Almadén
 •  uran – jaderné elektrárny tvoří 40 % produkce
 • – strojírenský průmysl – SEAT – v Barceloně – automobilka, spolupracuje s Volkawagnem
 • – potravinářský průmysl – hlavně vinná réva a ryby
 • – KOREK
 • -potraviny-dovoz, vývozce mandarinek, víno ,olivy, auta(Seat)
 • -zlatá éra: námořní objevy (16.-18.století)-> objev: Kryštof Kolumbus-Střední Amerika, Severní Afrika, JV Asie-Filipíny
 • -ekonomická krize: 2.světová válka (v čele generál Franco)
 • -dnes ekonomika:středně vyspělý, členem EU, suroviny: železná ruda, uhlí, uran(40% jaderné el.), rtuť
 • ->od 80.let pokled těžby
 • -mramor
 • -ropa a zemní plyn se sem dováží

všechny zpracovatelské obory:

 • strojírenský-monzážní haly, přístavy-výroba lodí, železnice-výroba lokomotiv
 • Chemický– přístavy
 • Potravinářský

Zemědělství:

 • -R>Ž
 • -špatné klimatické podmínky
 • -živočišná složka: chov skotu,ovcí , přímořský stát->rybolov
 • -rostlinná složka: citrusy, mandarinky(ovoce, zelenina), tabák, 2.největší vývozce korku,
 • -Baleáry (Malorca-největší),Kanárské ostrovy->cestovní ruch
 • -nejvyšší bod Španělska: Ico de Taire

Portugalsko

 • Státní zřízení: republika
 • Hlavní město: Lisabon
 • Rozloha: 92 tis.km2
 • Počet obyvatel: 10,1 milionu
 • -víno-Portské
 • -členem EU

Přírodní podmínky:

 • – nížinatý, na severu mírně hornatý (pokračování Mesety)
 • – řeka : Tajo –hranice mezi hornatým S a nížinatým J , Guidiana->do Cádijského ostrovu vytéká,  Duero
 • -nejvyšší bod: Serra de Estrela
 • -města: Porto, Lisabon
 • -přístavy: doprava říční( vnitrozemská)
 • Podnebí: odlišné, subtropický podnebný pás, chladnější ->díky Atlantskému oceánu, vyšší množství srážek
 • -Madeira a Azory->patří Portugalsku (ostrovy)=>cestovní ruch, dovoz tropických plodin (třtina, tabák, citrusy)

Obyvatelstvo:

 • -1národnostní (99% portugalci, 1% přistěhovalci + národnostní menšiny->Galicijci)
 • -jazyk: portugalština
 • -urbanizace :40% (žijí na venkově->zemědělství)
 • -katolíci
 • -vysoká negramotnost (kolem 12%)

Hospodářství:

 • -průmyslově-zemědělský stát
 • -členem EU
 • -tržní ekonomika, nižší životní úroveň
 • -v rámci EU->chudší
 • -největší ekonomický vzrůst:16.století =>zámořské objevy,Brazílie,Mosambik=>Vasco da Gama
 • -16.století= Zlatá éra
 • Suroviny: černé uhlí, uran, wolfram, barevné kovy
 • -Lisabon, Porto-hlavní střediska
 • -zpracovatelské obory: hutní, strojírenský=>opravny lodí, chemický
 • -2 průmyslové oblasti: V-Lisabon+ Setubál
 • S- Porto + Braga

Zemědělství:

 • -R>Ž
 • -rostlinná s. : subtropické ovoce, kukuřice, pšenice, tabák, vinná réva, olivovník, korkový dub (1. Na světě),
 • -živ.sl. :rybolov->sardinky
 • -MADEIRA: dovoz: banány, cukrová třtina, osrtovy:významné plody, cestovní ruch
 • -AZORY: Azovská tlaková níže->přináší do Evropy déšť

Andorra

 • -knížectví je pod společnou ochranou francouzského prezidenta a španělského biskupa ze Seo de Urgel
 • -úřední jazyky= katalánština a francouzština
 • -hlavní město: Andorra la Vella
 • -hlavní zdroj přijmů= cestovní ruch!

Gibraltar

 • -britské závislé území v čele s britským panovníkem
 • -britská námořní a letecká základna u Gibraltarského průlivu
 • -území strategického významu

Řecko

 • -Balkánský poloostrov
 • -poloostrovy: Balkán, Peloponéský p., Chalkidiki
 • Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • Hlavní město: Athény
 • -2. Po Norsku->délka pobřeží
 • největší ostrovy: Kréta, Evia
 • -souostroví: Jónské, Kyklandy, Sporady (Severní a Jižní)
 • -Thrácké moře, Jónské moře

Přírodní podmínky:

Povrch:

 • -1/5 rozlohy se rozkládá na ostrovech (Kréta, Rhodos, Sporady, Kyklady, Korfu)
 • -1/4 pevniny; poloostrovy: Peloponés, Chalkidiki, Attika
 • -Pohoří Pindos – nejv. hora Olympos
 • -nížina Thesálie, sopka Théra je stále činná

Vodstvo:

 • -menší a kratší řeky
 • -Vardar, Strum, Města, Marice

Podnebí:

 • subtropické, na severu chladné zimy
 • -Atény jsou umístěny na přechodovém území mezi přímořským a horským klimatem, což má za následek, že když se nacházíte v jižních čtvrtích, klima je přímořské, zatímco v severních čtvrtích je horské

Obyvatelstvo:

 • -Řekové 95% , Albánci, Makedonci, Turci; Athény (1/5 ob.), Soluň, Pordus
 • -náboženství: převážně pravoslavní křesťané
 • -64% populace žije ve městech

Hospodářství:

 • -průmyslový zemědělský stát, vyvinuté bankovnictví, dostatek paliv, ale přesto je dovážíNaleziště hnědého uhlí, lignitu, bauxitu, rozvoj elektrárenství
 • -cestovní ruch ð rozvoj služeb
 • -velký rozdíl mezi dovozem a vývozem
 • -vnitrozemí je zaostalé
 • -člen EU
 • -hlavní příjmy z lodní dopravy!

Zemědělství:

 • -je zaostalé a přes 20% obyvatel pracuje v zemědělství
 • -produktivita je nízká kvůli přírodním podmínkám – potřebné investice do zavlažování kvůli suchu
 • – Zelenina, ovoce – olivy, citrusy, chov ovcí, skotu, rybolov

Průmysl:

 • -chemickýpotravinářskýtextilníobuvnický
 • Athény vyrábí ¾ veškeré průmyslové produkce Řecka spolu s přístavem Pireus

Doprava: námořní flotila, důležitý je Korint

Kypr (Nikósie)

 • -3.největší ostrov ve Středozemním moři
 • -geograficky přiřazováno k Asii
 • -strategické místo, konflikty mezi Řeky a Turky, 1960 získal nezávislost, Turkové tam mají důležité postavení, 1974 obsadilo Turecko severní část Kypru
 • -řecká část Kypru vstoupila do EU 2004
 • -má obrovskou námořní flotilu
 • Hlavní město: Lefkosia=Nikosia
 • -republika
 • – kamenité pláže, hornatý stát,nížiny->při pobřeží,říční síť velmi nízká
 • -subtropický podnebný pás

Obyvatelstvo:

 • -750 000obyv.
 • -Kypřané řeckého původu (většina), zbytek turci
 • -islám+ pravoslavná cirkev
 • -řečtina, turečtina, angličtina

Hospodářství:

 • -cestovní ruch-vnitrozemí: zaostalé, špatné hospodářství, obchod se zemědělskými surovinami
reklama