Geografický přehled východní Asie

Geografický přehled východní Asie

 • -je subregion asijského kontinentu, který může být definován geografický nebo kulturně
 • -geograficky tato oblast leží na ploše 12 000 000 km², což je 28 % kontinentu Asie a je o 15 % větší než Evropa
 • -žije zde více než 1,5 miliardy lidí, což je přibližně 40 % asijské populace a čtvrtina celosvětové populace=>oblast patří mezi nejvíce zalidněná místa na světě
 • -hustota zalidnění ve východní Asii je 130 obyvatel/km², což je přibližně trojnásobná průměrná hustota zalidnění na světě
 • -kulturně zahrnuje ty společnosti, které byly po dlouhou dobu ve sféře vlivu čínské kultury, respektive je ovlivňoval: silný historický vliv klasické čínštiny, Konfucianismus a Neo-konfucianismus, Mahájánový buddhismus, Zen buddhismus, Taoismus
 • -tato kombinace jazyka, politické filosofie a náboženství (stejně tak jako umění, architektury, svátků, atd.) přesahuje geografické vymezení východní Asie
 • -Východní Asie=Dálný východ, který popisuje geografickou pozici oblasti vůči Evropě, spíše než oblast v rámci Asie

Geograficky patří: Čína, Tchaj-wan, Japonsko, Severní Korea  (KLDR), Jižní Korea, Mongolsko
Kulturně, ale už ne geograficky: Malajsie, Singapur, Vietnam

Přírodní podmínky:

 • Východní, přímořská část má převážně subtropické (jih) a mírné (sever) podnebí
 • -Jižní a východní část regionu je silně ovlivňována monzunem
 • -na jihu Číny se projevuje již tropické klima
 • -naopak rozlehlé vnitrozemské oblasti Číny a Mongolska mají mírné kontinentální podnebí s vysokými teplotními amplitudami
 • -Tibetská náhorní plošina má zvláštní vysokohorské klima
 • -vnitrozemí je vyplněno pohořími (Himálaj, Kunlun Šan, Ťan Šan), náhorními plošinami a bezodtokými pánvemi
 • -v místech výrazného deficitu srážek vznikají pouště – Gobi, Taklamakan
 • – ve vnitrozemí pramení ětšina himálajských veletoků, ale většina se stáčí prudce k jihu a míří do jižní a JV Asie
 • -pro Čínu tak mají stěžejní význam dvě řeky – Žlutá řeka (Huang He) a Dlouhá řeka (Chang Jiang)
 • ostrovní část je velmi chudá na nerostné suroviny, naopak Čína je jedním z největších producentů uhlí na světě, má však i značné zásoby železných rud a barevných kovů

Asijští tygři: (také asijští draci)

 • -jsou skupina nově industrializovaných asijských zemí s rychlým hospodářským růstem
 • -proces zprůmyslnění (industrializace) proběhl ve dvou vlnách
 • -označení ekonomický tygr se v současnosti používá jako obecný termín pro státy s nadprůměrně rostoucí ekonomikou.
 • Jižní Korea,Taiwan, Honkong, Singapur, Thajsko, Malajsie

Mongolsko

 • Rozloha: 1 565 000 km2(stejně cca jako Aljaška)
 • Využití plochy: 5,7 % orná půda, 81 % pastviny, 11,4 % lesy, 1,9 % ostatní 
 • Vodstvo: nejdelší řeka – Herlén gol (1 264 km)
 • Biota: pouště a polopouště
 • Reliéf: nejvyšší bod – Nayramadlin Orgil (Chüjtun) (4 374 m), nejnižší bod – Hoh Nuur (518 m)
 • Klima: mírný pás
 • Hlavní město: Ulánbátar (680 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006): 2 832 224
 • Hustota zalidnění: 1,5 obyv./km2 
 • Národnostní složení: Mongolové 88,5 %, Kazaši 5 %
 • Úřední jazyk: mongolština
 • Vývoz: měď, dobytek, výrobky z kašmíru, vlna, kazivec
 • Dovoz: stroje, paliva, potraviny, spotřební zboží, chemikálie, stavební materiály, cukr, čaj
 • Náboženství: buddhisté (lámaisté) 96 % muslimové, křesťané

PŘÍRODNÍ POMĚRY:

 • -je jednou z nejméně obydlených zemí na světě.
 • -na severu má společnou hranici s Ruskem v délce 3 000 km a na jihu s Čínou v délce 4 760 km, velmi krátkou hranici má Mongolsko na západě s Kazachstánem, a to 150 km
 • – většina Mongolska leží v nadmořské výšce nad 1 500 m
 • -leží v centru Asie a jeho povrch je tvořen náhorní plošinou s vysokými horstvy
 • -na západě je Mongolský Altaj se stále zasněženými vrcholky hor, které jsou vesměs vyšší než 4000 metrů->patří sem i nejvyšší hora země (4 374 m)
 • -na východ od Altajských hor je velká jezerní pánev s více než 300 jezery, které vymezují úrodnou pánev zavlažovanou řekami Selenga a Tuul
 • -Selenga je největší mongolskou řekou, která ústí do ruského Bajkalu
 • plošinný typ reliéfu má jižní a jihovýchodní Mongolsko, kde se rozkládá poušť Gobi->na mapách je označována jako poušť, ale na okrajích je to spíše suchá step, kde lze ještě provozovat pastevectví=>zcela bez vegetace jsou tamní osamělé kopce a horské hřbety, Gobi nemá žádné řeky, ale zato hodně mělkých vysychavých slaných jezer.
 • -větší část Mongolska leží v aktivní seizmické zóně, proto jsou v zemi častá zemětřesení.

Taiwan

 • Rozloha: 35 980 km2
 • Využití plochy: 24 % orná půda, 5 % pastviny, 55 % lesy, 16 % ostatní 
 • Vodstvo: Jihočínské moře
 • Biota: tropické deštné lesy
 • Reliéf: nejvyšší bod – Yu Shan (Nefritová hora) (3 997 m), nejnižší bod – Jihočínské moře (0 m)  Klima: tropický pás
 • Hlavní město: Tchaj-pej (2 680 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006): 23 036 087
 • Hustota zalidnění: 622 obyv./km2 
 • Národnostní složení: Taiwanci 84 %, Číňané 14 %
 • Úřední jazyk: čínština
 • Vývoz: stroje a elektronika, kovy, textil, plasty, chemikálie
 • Dovoz: stroje a elektronika
 • Náboženství: buddhisté a taoisté 93 % křesťané 4,5 %

-na pevnině byla vyhlášena Čínská lidová republika a pojem Čínská republika se zúžil na ostrovy udržené nacionalistickou armádou. Ostrov odolal mohutnému bombardování a de facto si udržel nezávislost na kontinentální Číně až dodnes.

Hospodářství: patří mezi asijské tygry

Čína

 • -je nejlidnatější a 3. největší stát světa, jenž ovlivňuje světovou ekonomiku
 • -zaujímá téměř 1/4 asijské pevniny a sousedí se 14 státy
 • -země s největším počtem obyvatel, žije zde asi 1/5 populace světa
 • -může se pochlubit jednou z nejstarších civilizací, sahající pět tisíc let zpátky, a rovněž mnoha významnými vědeckými a technickými objevy
 • -přímořský stát na Dálném východě
 • Počet obyvatel: 1,3 mld (= 21% veškerého obyvatelstva na Zemi)
 • Rozloha: 9,5 mil km2 (=1/4 celé Asie), 14 sousedů.
 • Státní zřízení: republikaOficiální název: Čínská lidová republika
 • Hlavní město: Peking(10 mil.obyv)

Administrativní členění: 22 provincií, 5 autonomních oblastí a 3 samosprávná města(tchaj-wan čína považuje za 23. Provincii, fakticky je však nezávislým státem!)

Historie: 

 • -1. stát u řek Chuang-che (Žlutá řeka) a Chang Jiang (Dlouhá řeka), tento stát se pak rozpadl a byl sjednocen až dynastií Čchin (odtud jméno Čína)->došlo ke krizi kvůli zmenšování území, nedocházelo k expanzím
 • -další výboje podnikala až mandžuská dynastie Čching
 • -zemi oslabila i čínsko-japonská válka (1894-1895), která připravila Čínu o Taiwan (do 1945)
 • -krizi nevyřešilo ani zrušení monarchie a vyhlášení republiky v roce 1911
 • Čína se účastnila 1. světové války na straně Dohody (vyslány jen pracovní prapory), ale v důsledku revolučních událostí v Rusku a importu revoluce přišla o značnou část území Mongolska
 • -potom ztratila i Mandžusko a oblasti severovýchodní Číny, kde byl vyhlášen stát Mandžusko. -teprve po skončení války se územní situace konsolidovala, komunistický režim ovládl kontinentální Čínu, zatímco nacionalisté se udrželi pouze na Taiwanu
 • -od roku 1950 na základě tzv. mírové smlouvy Čína připojila a okupuje Tibet
 • -v prosinci roku 1990 vedení země vyhlásilo desetiletý program rozvoje na léta 1991-2000, obsahující reformní linii tržního hospodářství
 • -porušování a omezování lidských práv a svobod občanů je v Číně nadále běžným politickým prostředkem

Přírodní podmínky:

 • -2/3 rozlohy zaujímají pohoří, pouze 1/10 nížiny, průměrná nadmořská výška je 4000 m.n.m.
 • -nejvyšší částí je Tibetská náhorní plošina („střecha světa“) Mt. Everest 8848m, hranice Číny a Nepálu. K2 (Mt.Godwin) 8611m®Himaláje, KunLun, Karákoram
 • -na V převažují nížiny: Velká čínská nížinaSeverovýchodní nížina (častá zemětřesení zatímco v jižní části dochází často k záplavám) Dolnosungarská nížina
 • -S: poušť TaklamakanTarimská pánev (bezodtoká oblast), pohoří Ťan ŠanDžungarská pánevTurfanská proláklina (-154), poušť Gobi (poušť mírného rozdílu mezi létem a zimou), Severočínská hornatina
 • -J: Jihočínská hornatina, poh. Čchin-Lin-Šan, Sečuánská pánev, Qin Ling – spolu s Chuang Che rozděluje Čínu na 2 podnebné pásy

Vodstvo:

 • -většina řek do Tichého oceánu, velká část území bezodtoká (1/3území)
 • -moře: VýchodočínskéŽluté na V, Jihočínské na J
 • Jezera: Lop Nur (vysychá, putující jezero), Tengrinor (u Lhasy), Kokunor (vysokohorské), Donting Hu – ledovcová

Řeky:

 • Tichý oc.: Huang-He (žlutá řeka)-zbarvení je způsobeno sprašovými plaveninami, Chang-Jiang(Jang-c´-t´iang) – nejdelší a nejvodnatější řeka Asie, s Chuang Che zavlažují Velkou čínskou nížinu, MekongXi-jang(Perlová řeka), Amur(S, hranice s Ruskem)
 • Indický oc.: Salwin, Brahmaputra. Sungari, Ussuri, Tarim, Liao-he ® některé bezodtoké
 • Severní ledový oc: Černý Irtyš

Podnebí:

 • různorodé (jih – tropické, Velká čínská nížina, Xi-Jiang ® Qin Ling – subtropické, vliv monzunů, od Qin Ling na S – mírné, vnitrozemské)
 • – Čchin-Lin-Šan=klimatický předěl=>na sever od něj převládá podnebí severního mírného pásu a na jih je podnebí subtropické
 • -3 podnebné pásy: mírný, subtropický a tropický jih
 • -na východě ovlivněno monzuny, západní část suché kontinentální klima

MONZUN:

 • = sezónní proudění vzduchu, mění směr se změnou ročního období
 • -větry způsobené nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a členitostí zemského povrchu;
 • -pravidelné vzdušné proudy, které 2x do roka mění převládající proudění vzduchu (v létě a v zimě)
 • -vznikají na základě rozdílného ohřívání oceánů a pevnin
 • -hl. oblast – JV Asie, Z Afrika, S Amerika
 • letni: – velké množství srážek à záplavy (Bangladéš) vítr vane z oceánů a přináší srážky, vlhký vzduch – pravidelné období dešťů.
 • zimní: -sucho, V zimě je proudění větrů obrácené a je příčinou drsné a suché zimy, suchý vzduch

Obyvatelstvo:

 • 1,3 mld.; prům. roční přírůstek 10-20mil.obyv
 • -tvořeno hlavně Číňany (92%) ® jednonárodnostní stát, dále pak různé národnostní menšiny (přes 50, podél hranic), největší menšinu tvoří Tibeťané
 • vyhlášen program jednoho dítěte – pouze na venkově mají rodiče druhou šanci na zplození syna pokud je první dítě dcera – s cílem udržet populaci pod 1,3 miliardy
 • -negramotných je 15,9%
 • 66,7% pracuje v zemědělství
 • nízká urbanizace 27% x 3 megaměsta: Peking, Šanghaj, NanJing
 •  A víc než 10 měst s 10miliony obyvatel

Náboženství:

 • většina je oficiálně bez vyznání
 • Buddhismus – opak hinduismu (duše po smrti se může převtělit), lámaismus (zvláštní forma buddhismu), taoismus, konfucianismus
 • Jazyk: čínština, znakové písmo

Hospodářství:

 • -do roku 1950 převažovalo zemědělství, pak přišel komunistický režim a zaváděl násilné změny ® experiment Mao-C’Tunga.
 • fáze: tzv.“reforma velkého skoku“ 1958-1960 tzn. přeorientovávání zemědělství na průmysl, za 2 roky chtěli být na úrovni USA, posílení těžebního průmyslu x nebyly základní potraviny ® přes 20mil. lidí zemřelo.
 • fáze: 1969-1979 Kulturní revoluce ne takový dopad jako I. fáze. v zemědělství tzv. zelená revoluce zlepšení, pomoc OSN ® pěstování plodin s vyšším hektarovým výnosem. Průmysl – nová ložiska x nebyly technologie. Věda, výzkum ® neúspěch.
 •  fáze: 80. – 90. léta Hospodářská reforma zavedení tzv. zvláštních ekonomických zón = oblast, kde jsou poskytovány příznivější podmínky pro investory, nižší daně, bezcelní dovoz a vývoz, otevřené přístavy. Největší ZEZ je v Číně ostrov Chainan, Šanghaj, Xiamen, Hongkong, Kanton.
 • -jde o rozvojovou zemi, ale jen díky vysokému počtu obyvatel, která však jde od začátku nového tisíciletí hospodářsky obrovsky nahoru
 • -Čína hýbe světovou ekonomikou, ovlivňuje finanční trhy
 • -v současné době se do Číny stěhují výroby mnohých firem a nejen těch nadnárodních (hlavně kvůli velmi levné pracovní síle)
 • -jde o jednoho z největších exportérů (5. místo na světě), díky nízkým cenám výrobků tlačí ke snižování cen konkurenci po celém světě
 • -spotřebovává nejvíce oceli, uhlí, ropy (2. místo za USA) aj. nerostných surovin
 • -nízká úroveň inflace, nezaměstnanost cca 10%, hospodářský růst kolem 9%, státní dluh 184 mld. USD (5 ročních rozpočtů ČR)
 • -je to zemědělsko průmyslový stát s velkými regionálními rozdíly ve stupni rozvoje ekonomiky a s ohromným nerostným bohatstvím.

Zemědělství:

 • pouze 11% náleží obdělávané půdě (více než polovina území nevhodná pro zemědělství, přesto ale je potravinově soběstačná), sklidí se zde nejvíce obilovin na světě
 • -SV (pšenice, kukuřice, sója, ovoce, zelenina)
 • -JV (Velká čínská nížina – rýže, kukuřice, bourec morušový, bavlna)
 • -střed+západ (chov ovcí, velbloudů, koní a jaků)
 • – JV+střed+Z (chov vepřů – nejv. na sv. a drůbeže)
 • -S: mírný pás: rýže, obiloviny, kukuřice, brambory, sója
 • -Vživočišné zemědělství, ovce, kozy, velbloudi, vepři
 • -Jtropická oblast: pěstování cukrové třtiny, tropického ovoce
 • -Oblast Velké čínské nížiny: oblast subtropů – rýže, citrusy, bavlník. V produkci rýže je Čína na 1. místě ve světě a v produkci pšenice na 2. místě

Průmysl:

 • -zaostalý a málo efektivní, důvodem je také nedostatečná dopravní síť
 • Hutnický a strojírenský (lodě, kola, elektrotechnika, zbrojní průmysl), chemický (papír, pohonné hmoty, um. hnojiva), textilní (zprac. bavlny a hedvábí), výr. hraček, pyrotechniky, kancelářských potřeb; těžba dřeva
 • Nerostné suroviny: dostatečné množství, uhlí, železo, cín, ropa, wolfram (1. na světě)
 • Doprava: nedostatečná dopravní síť
 •  
 • Města: Peking, Tianjin, Nanjing, Shanghai, Kunming, Wuhan, Xi-´an, Lhasa, Fushun, Shenyang

Honkong:

 • byl k Číně připojen v roce 1998, 50 let má mít autonomii
 • -je to bývalá britská kolonie a je centrem financí, obchodů a dopravy, na poloostrově Kowloon + 230 ostrovů, správní středisko Viktorie
 • Macao: bývalá Portugalská kolonie, 1999 zpět Číně.
 • Taiwan: správní středisko Tai-Pen, ostrov, odtržení po nástupu komunistů x Čína si ho nárokuje, vysoká ekonomika.
 • Tibet: autonomní oblast, 1912 nezávislost, teokratický stát, v čele Dalajláma, centrum Lhasa x v 50. letech napaden, Čína ho chce zpět.

Japonsko

=„Země vycházejícího slunce“
 • -je ostrovní stát ve východní Asii v severozápadní části Tichého oceánu
 • -tvoří ho přes 6900 ostrovů a ostrůvků
 • -Japonsko je rozděleno na pět oblastí, největšími ostrovy jsou Honšú, Hokkaidó, Kjúšú, Šikoku a souostroví Rjúkjú, ze kterých je nejvýznamnější ostrov Okinawa
 • -je to vysoce aktivní sopečná a zemětřesná oblast
 • Hlavní město: Tokio
 • Státní zřízení: konstituční monarchie, císařství x císař má pouze reprezentativní moc, hlavní moc má parlament
 • Rozloha: 377 835km2
 • Počet obyvatel: +125mil ob

Historie:

 • –od 50. let 19. stol. se Japonsko nuceně otevřelo světu, což vedlo k budování velmi moderního státu
 • -po čínsko-japonské válce v letech 1894 – 95 a rusko-japonské válce 1905 patřilo Japonsko na začátku 20. stol. ke světovým velmocím a vstoupilo do světové politiky
 • -začátkem 30. let Japonsko na Dálném východě rozpoutalo konflikt, vedoucí v roce 1941 k napadení USA a k totální porážce Japonska ve 2. světové válce (Hirošima a Nagasaki)
 • -díky poválečným reformám se Japonsko znovu zařadilo mezi nejvyspělejší a nejmocnější státy světa

Přírodní podmínky:

 • -se skládá z hornatých ostrovů (72%), zbytek tvoří nížiny, které jsou hustě osídleny
 • -největší ostrovy, které patří Japonsku jsou: Honšú, Hokkaidó, Kjúšú, Šikoku.
 • -J – členitější pobřeží s množstvím drobných ostrůvků
 • -nachází se v ohnivém kruhu ® aktivní sopečná a zemětřesná oblast, subdukce pacifické a filipínské desky pod euroasijskou=>více než 20 % plochy zaujímají sopečné horniny – 36 sopek + vývěry plynů a min. pramenů
 • -sopečného původu je souostroví Rjúkjú, lemované korálovými útesy
 • -nejvyšší sopkou a horou zároveň je vyhaslá Fudžisan (3 776 m n. m.), jejíž vrchol pokrývá horský ledovec
 • -nejvyšším japonským pohořím jsou Japonské Alpy, které nevznikly sopečným způsobem, třetihorní – leží na ostrově Honšú, patří k nim pásma Akaiši (3 192 m n. m.), Kiso a Hida
 • -největší a nejrozsáhlejší nížinou je Kantó (14 700 km2) rozprostírající se v okolí Tokia, další nížinou je třeba Nobi u Nagoji

Vodstvo:

 • íční síť je velice hustá, ale řeky jsou krátké (nejdelší Šinano, 369 km) a prudké, proto jsou intenzivně využívané jako zdroj energie i pro zavlažování
 • -může se pyšnit řadou jezer vulkanického, tektonického i lagunového původu (sopečné jezero Biwa 675km2)

Podnebí:

 • -je oceánské- monzunové a vlhké (na severu mírné, ve střední části subtropické a na krajním jihu přechodné k tropickému)
 • -zimní monzun přichází z asijské pevniny a ochlazuje Japonsko a též s sebou přináší nějakou tu sněhovou nadílku
 • -teplý letní monzun je nejsilnější na jihozápadě, doprovázen vydatnými dešti
 • -je ovlivňováno i oceánskými proudy(studený=Ojašio, teplý=Kurošijo) ® rybolov
 • Tajfuny jsou časté zejména na podzim, cyklóna
 • -Tsunami – velká vlna, do prosince 2004 byly známé pouze u Japonska
 • -je důležité podotknout, že jednotlivé oblasti této země mají díky značně protáhlému tvaru výrazně odlišné klimatické podmínky.

Obyvatelstvo:

 • -národnostně je Japonsko téměř naprosto homogenní, více než 99 % obyvatel tvoří Japonci
 •  -necelý 1mil. cizinci zejména Korejci a Číňané
 • -nejvyšší střední délka života
 • 77 % obyvatel ve městech a 23 % na venkově
 • -obyvatelstvo je velmi nerovnoměrně rozmístěno
 • -většina obyvatelstva žije ve velkých aglomeracích a konurbacích (spojení několika velkých měst dohromady) poblíž pobřeží. ® 11 miliónových velkoměstkonurbace Tokio -Yokohama je největší na světě.  Megalopole: Tokajská (52mil.) ® Tokio, Yokohama, Kawasaki. Kobé, Kjóto, Osaka, Nagoja, Gyfu
 • -sociální problémy: populační růst, přelidněná města
 • Jazyk: japonština
 • Náboženství: 
 • -většina obyvatelstva vyznává šintoismus buddhismus. Menšina poté křesťanství (1,2 %, zejména protestanti)
 • -dříve uzavřená země, nyní postupně přijímá západní ideje

Hospodářství:

 • po 2. válce byly poražený stát ® nesměly dávat 50 let peníze do zbrojního průmyslu
 • -vysoce rozvinutý průmyslový stát s intenzivním zemědělstvím
 • -ekonomické problémy: přílišná závislost na importu surovin a jejich cenách na světových trzích
 • -významné centrum vědy a výzkumu
 • -světově důležitý vývozce kapitálu, investic a vyspělých technologií

Zemědělství:

 • vysoce produktivní
 • -hlavní plodinou rýže, dále pšenice, brambory, batáty, luštěniny
 • -živočišná výroba: druhořadáchov prasat, skotu, drůbeže
 • -významný rybolov – chov perlorodek a ústřic

Průmysl:

 • -rozsáhlý a komplexní
 • Strojírenství1. místo na světě ve stavbě lodí a výrobě automobilů, vlaky Šinkanzen, motorky (Kawasaki)
 • chemický
 • výroba elektrotechnického zboží a spotřební elektroniky (SONY aj.)
 • -Japonsko nemá velká ložiska nerostných surovin=>těžba je v Japonsku zanedbatelná a nevýznamná (uhlí, rudy olova, zinku, mědi, stříbra, pyrity, síra, sůl), získávání surovin především dovozem (zejména paliv)

Doprava:

 • -hustá a výkonná dopravní síť- Celosvětově známá vysokorychlostní železnice
 • -mimořádně významná námořní doprava – největší přístavy Kóbe a Čiba
 • Člen: G8

KLDR

 • Rozloha: 120 540 km2
 • Využití plochy: 14 % orná půda, 0 % pastviny, 61 % lesy, 25 % ostatní 
 • Vodstvo: nejdelší řeka – Amnok (813 km)
 • Biota: lesy mírného pásu
 • Reliéf: nejvyšší bod – Paektu-san (2 744 m), nejnižší bod – Japonské moře (0 m)
 • Klima: mírný pás
 • Hlavní město: Pchjongjang (2 355 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006): 23 113 019
 • Hustota zalidnění: 176 obyv./km2 
 • Národnostní složení: Korejci 99 %
 • Úřední jazyk: korejština
 • Vývoz: rudy, zpracované kovy, zemědělské produkty, ryby
 • Dovoz: ropa, stroje, spotřební zboží, obilí
 • Náboženství: animisté 14 %, bez vyznání 65 %

Přírodní poměry:

 • -nachází se na severu Korejského poloostrova
 • -na severozápadě sousedí s Čínou, v severovýchodním cípu země je krátký úsek hranice s Ruskem; na jihu se nachází téměř nepropustná hranice s Jižní Koreou
 • -západní pobřeží omývají vody Žlutého moře, na východě se rozlévá Japonské moře
 • -terén je velmi hornatý, kopce a hory jsou proloženy úzkými a hlubokými údolími
 • -nejvyšší horou je Pektusan, vyhaslá sopka měřící 2 774 m.n.m, která se nachází na severní hranici země

Hospodářství:

 • -je ekonomicky velmi slabá a vyčerpaná.
 • -velkou podporu měla od SSSR a dalších lidově demokratických zemí, avšak po kolapsu Východního bloku na přelomu 80. a 90. let se stala jednou z mála zemí, kde se režim nezhroutil a staré vazby tak byly přetrhány=>to vedlo k ohromné krizi, jejímž následkem byl jak hladomor, tak hospodářský úpadek
 • -nefunkčnost státního sektoru vedla v zemi k rozvoji tržní ekonomiky, která je ale stále oficiálně zakázána
 • -přestože hospodářská výkonnost klesá, země vynakládá stále v poměru se svými sousedy enormní náklady na zbrojení
 • -veškerá technika, včetně té vojenské je však vzhledem k izolaci státu považována za velmi zastaralou (ve skutečnosti je mnoho kusů vojenské techniky na velmi vysoké úrovni)
 • -trpí nedostatkem elektrické energie; díky tomu tak musí být radikálně omezena spotřeba domácností – povolen je jen určitý počet spotřebičů, během noci pak bývá energie odpojená
 • -ochromena je též i doprava; soukromé vlastnictví automobilů téměř neexistuje a obyvatelé tak cestují většinou na kolech

Obyvatelstvo:

 •  Severní Korea je jednou ze zemí, která je velmi izolovaná od okolního světa a kde jsou soustavně porušována lidská práva
 • -zprávy mnoha organizací za lidská práva a zahraničních vlád obviňují severokorejskou vládu z jejich omezování; nejvíce kritizováno je omezování práva Severokorejců na svobodné opuštění své země
 • -je obviňována ze zřizování koncentračních táborů->odhaduje se, že je v těchto táborech zadržováno asi 200 000 lidí, včetně dětí, které se narodily „třídnímu nepříteli“. V některých táborech se odhaduje roční úmrtnost na 25 %!!

Korejská republika

 • Užívaný název: Jižní Korea
 • Rozloha: 98 480 km2
 • Využití plochy: 19 % orná půda, 1 % pastviny, 65 % lesy, 13 % ostatní
 • Vodstvo: nejdelší řeka – Paktongang (526 km)
 • Biota: lesy mírného pásu, subtropická biota
 • Reliéf: nejvyšší bod – Halla-san (1 950 m), nejnižší bod – Japonské moře (0 m)
 • Klima: mírný pás, subtropický pás
 • Hlavní město: Soul (10 229 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2006): 48 846 823
 • Hustota zalidnění: 470 obyv./km2 
 • Národnostní složení: Korejci 99 %
 • Úřední jazyk: korejština
 • Vývoz: elektronické produkty, stroje, motorová vozidla, ocel, textil, ryby
 • Dovoz: stroje, elektrotechnika a elektronika, ocel, dopravní prostředky, textil, chemikálie
 • Náboženství: buddhisté 28 %, protestanti 19 %, katolíci 6 %, bez vyznání 46 %  

Přírodní poměry:

 • -zaujímá jižní část Korejského poloostrova
 • -ze západu je omývána vodami Žlutého moře, na východě vodami Japonského moře
 • -terén je, obdobně jako v Severní Koreji, velmi hornatý (pohoří Diamantové hory), a většina půdy není obdělávatelná
 • -na jihozápadě a jihovýchodě země jsou nížiny, ty ale zaujímají jen 30% plochy země
 • -v blízkosti Korejského poloostrova je také asi 3 000 menších ostrovů a ostrůvků, z nichž největší je ostrov Čedžudo (1 845 km2), asi 100 km od jižního pobřeží->na tomto ostrově se také nachází nejvyšší vrchol Jižní Koreje, vyhaslá sopka Halla-san (1 950 m.n.m.).

Historie:

 • -na konci 2. světové války byla Korea rozdělena podél 38. rovnoběžky na severní část, jež byla okupována Sovětským svazem, a na jižní část, jež byla okupována Spojenými státy
 • obě části založily vlastní vládu v roce 1948
 • -v červnu 1950 překročila vojska KLDR hraniční rovnoběžku a zahájila tak Korejskou válku
 • -Spojenými státy a OSN podporovaný jih a komunistickým blokem zaštiťovaný sever se nakonec dostaly do slepé uličky a musely podepsat příměří v roce 1953, kdy byl Korejský poloostrov rozdělen demilitarizovanou zónou přibližně v oblasti původní demarkační linie

Podnebí:

 • -je mírné
 • -v létě nastává krátké období dešťů, zimy mohou být velmi tuhé
 • -průměrná lednová teplota v Soulu je od -7 ˚C do +1 ˚C, průměrná teplota v červenci je od 22 ˚C po 29 ˚C
 • -zimní teploty jsou vyšší na východním pobřeží
 • -většina srážek spadne v letním období dešťů

Hospodářství:

 • -je zemí s dynamicky se rozvíjejícím moderním průmyslem
 • -podstatnou část zemědělství tvoří rostlinná výroba
 • -pěstuje se zde: rýže, kukuřice, ječmen, pšenice, batáty, maniok, proso, sója, zelenina, ovoce, tabák, bavlna a konopí
 • -chov hraje druhořadou roli – skot, prasata, drůbež
 • -dlouhou tradici má chov bource morušového
reklama