Hospodářství ČR

Hospodářství ČR

Historie

-za Rakouska – Uherska v Čechách 70% průmyslu monarchie- změna na vývozní ekonomiku

1. republika to zdědila: [ 6. nejbohatší země světa

-hodně lehkého průmyslu všeho druhu:

 • automobily (Škoda – Ml. Boleslav, Praga, Tatra, Aero …)
 • sklářství a bižuterie (sever – Liberec, Jablonec n. Nisou, Tanvald)
 • textil (sever, severozápad)
 • těžba hnědého (úpatí Krušných hor) a černého (Ostravsko) uhlí – méně než za socialismu
 • zbrojní průmysl, lehké strojírenství
 • strojírenství – např. Škoda Plzeň (zbrojní výroba za 1WW)

Po II. světové válce- po r. 48 s příchodem komunismu:

centrálně plánovaná ekonomika

 • zaměření na těžký průmysl (hutnictví, strojírenství, těžká chemie a výroba těžkých zbraní)
 • energeticky a surovinově náročná výroba
 • obrovská těžba na SZ (Mostecko, Teplicko, Sokolovsko …), SV Moravy (Ostravsko) – Vítkovické železárny, Třinecké hutě, Poldi Kladno …
 • ničení životního prostředí, nedostatek spotřebního zboží=>úplné znehodnocení
 • jako člen RVHP zaměření na auta a motorky (Škoda, Jawa, ČZ)
 • docházelo k zestátnění majetku

Po roce 1989:

-transformace ekonomiky=>zpět tržní systém

liberalizace cen= trh si ceny určuje sám

devalvace měny->snížení hodnoty->vznikla nová směnitelnost->dalo se s ní obchodovat i v zahraničí

kupónová privatizace=majetek byl rozdělen mezi všechny obyvatele ČR, velká a malá (př..dražba malých podniků)

restituce= po doložení byl lidem vrácen majetek

 • restrukturalizace průmyslu, prudký nárůst odvětví všeho druhu
 • členství v OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

NATO (North Atlantic Threaty Organisation)

od 2004 člen EU

 • nejrychleji rostoucí ekonomika v EU (5 – 6 %)
 • aktivní obchodní bilance (více vyvážíme)- to platilo do měnové krize

Dnes:

-vyspělý průmyslový stát s intenzivním zemědělstvím

-hospodářství má nevyhovující strukturu, nízkou výkonnost, výroba je surovinově a energeticky náročná a nadměrně zatěžuje životní prostředí

-EAO: 1.sektor 4%, 2.sektor 32%, 3+4.sektor 64%

Zemědělství:

-asi 4% ekonomicky aktivního obyvatelstva

-obiloviny na 55% zemědělsky obdělávané půdy

-pro pěstování plodin rozhoduje nadmořská výška

-pěstování plodin pro přímou spotřebu a produkce krmiv pro hospodářská zvířata

-3 oblasti:

 • kukuřičná– malá oblast, nejnáročnější plodiny, jih Moravy
 • řepařská– cukrová řepa, Jihomoravské úvaly a Polabí
 • bramborářská– většina území (vysočiny)

-pšenice, cukrová řepa: skoro celé území ČR

-ječmen: Haná – sladovnický na pivo

-brambory: Českomoravská vrchovina

-olejniny: velký nárůst, hlavně řepky

-ovocné sady: celé území ČR, hlavně Litoměřicko, Kolínsko

-vinná réva: J Morava-Mikulov, Znojemsko, Břeclavsko, Hodonínsko, rozšířeno v Čechách=Polabí, Mělnicko

-zelenina: nejteplejší oblasti Moravy

chmel: Žatecko, Louncko, Rakovnicko (červená půda)- pokles

Živočišná výroba

-podíl na celkové produkci přes 55%

-chov prakticky po celém území

-chov:

 • skotu (na mléko)-stájový, na venkově
 • prasat a drůbeže-u měst, velkovýkrmny
 • ovcí a skotu (na maso)-na pastvinách a v horách=>hranice ČR

-husy a kachny v rybníkářských oblastech

tradiční chov ryb na Třeboňsku, tradice včelařství

-smíšený typ zemědělství= chov dobytka, rolnictví

 

Průmysl:

-nejvýznamnější pro náš stát

Těžba:

-ČR je chudá na nerostné suroviny->nic nevyvážíme

 • energetické suroviny:
 • hnědé uhlí– hnědouhelné revíry Severočeský, Sokolovský=Krušné hory-povrchové doly=>velké znečištění
 • černé uhlí– Ostravsko, Karviná- šachty
 • ropa, z. plyn – Hodonínsko- trošičku, údajně velmi kvalitní
 • uran– dříve Jáchymov v Krušných horách a Příbram, mezi Žďárem a Jihlavou, Česká Lípa
 • rudy– už vytěženy, ani Fe ani barevné kovy
 • stavební hmoty-štěrky, písky, jíly, vápenec, sklářské písky na severu Čech sklárny; kaolin- k výrobě porcelánu- Karlovarsko, Plzeňsko, Podbořansko

 

Zpracovatelský průmysl:

 • hutnictví: kolaps Poldi Kladno, nyní Ostravsko, Vítkovice steel, Nová huť Ostrava, Karviná
 • strojírenství:

automobily:

 • Škoda Auto– Mladá Boleslav (koncern VW)
 • TPCA Kolín (Toyota, Peugeot, Citroen->nejnižší třídy)
 • Hyundai– Nošovice

– nákladní auta:

 • Tatra– Kopřivnice (u Ostravy)
 • Liaz (dříve)-Jablonec, Liberec

-autobusy:

 • Karosa– Vysoké Mýto (vlastní Renault)

-tramvaje:

 • Škoda Plzeň

-lokomotivy:

 • ČKD Praha (dnes již neexistuje)
 • Škoda Plzeň

-vagóny:

 • Studénka

-motocykly:

 • Strakonice-JAVA (mopedy, závodní speciály->plochá dráha)

-letadla:

 • Aero Vodochody (dříve)

-trolejbusy:

 • Ostrov nad Ohří(upadá)

Elektronika, elektrotechnika: – Praha, Brno, Plzeň..

 • ETA-Hlinsko u Brna

Chemie:

-Střední Polabí (Ústí až do Pardubic):

 • Kralupy n. Vltavou – Kralupol, petrochemie
 • Neratovice – Spolana
 • Pardubice – Syntezia, polygrafie, výbušniny(Semtex)
 • Lovosice – Lovochemie, průmyslová hnojiva, čpavek
 • Kolín
 • Ústí nad Labem-Setuza
 • Litvínov– Chemopetrol
 • Rakovník-prací prášky-Petrotremgembl

 

-povodí řeky Moravy: Otrokovice, Zlín, Břeclav-čluny, rafty, Valašské Meziříčí

=>výroba pneumatik, lepidel

Textilní průmysl:

-dříve-na hranicích ->S Čechy: Trutnov, Semily, Náchod, Liberec, Děčín

-dnes na úpadku:

 • OP Prostějov– krachl před půl rokem
 • Kara Trutnov-kožené výrobky
 • TONAK Nový Jičín-klobouky
 • Baťa-Zlín

– Děčín, Brno, Prostějov, Praha, Č. Budějovice – Jitex (Jihočeská textilka)

Sklářství:

-úpadek-Nový Bor…

Papírenství: Štětí (na Labi), Větřní, Hostinné

Potravinářství:

– pivovary:

 • Pražské pivovaryBraník, Staropramen.,
 • Plzeňský prazdroj
 • Jediný státní pivovar=Budvar

-cukrovary, mlékárny, pekárny

Dřevozpracující:  kromě CHKO všechny hory (např. Krušné), především Šumava

Energetika (elektrárny):

 • tepelné – 75% výroby el. energie, většina v hnědouhel. revírech; Prunéřov, Tušimice, Dětmarovice(Ostravsko), Chvaletice na Labi
 • jaderné – 22% výroby; Dukovany ( Dalešická přehrada na řece Jihlavě), Temelín (přehrada Hněvkovice na Vltavě)
 • vodní – 3% výroby; Slapy, Vraný, Orlík, Kamýk, nemáme na to řeky
 • solární a větrná energie
 • ropovody– z Ruska (bývalý ropovod Družba), Ingolstadt z Německa
 • plynovody– z Ruska a z Norska

Doprava:

Silniční:

-po 89‘ prudký nárůst intenzity a také kvality dopravy a dopr. prostředků, ne dálnic

-dnes cca 1000 km dálnic, nejdůležitější D1 Praha – Brno – Olomouc

-v Čechách všechny dálnice začínají v Praze, ta nemá okruh

-spojení s EU dálnicí D5 přes Plzeň  do Prahy(směr Hof, Regensburg) a Ústí n. Labem (Drážďany)

Železniční:

-magistralizace tratí, rušení nerentabilních; budování koridorů=vysokorychlostní tratě, které mají být součástí celoevropské dopravní sítě

-hustá síť, málo využívaná; obnovena RO – LA

-důležitá trať- Ústí- Praha- Olomouc- Ostrava a dál na východ

Letecká:  prudký nárůst po 89‘, letiště Praha, Brno, Karlovy Vary

Vodní: nemáme na to řeky,nejlíp je na tom Labe, jinak spíš rekreace (Slapy, vodáci na Vltavě)

Cestovní ruch: nejvíce turistů z Německa, z Itálie a Nizozemí

reklama