Obyvatelstvo Evropy

Obyvatelstvo Evropy

-dominuje rasa europoidní=bílá rasa

-Evropa je multikuturním kontinentem->díky migraci, kolonializaci=>máme zde výrazné menšiny!!:

 • především negroidní rasa z Černé i Arabské afriky=>VB, Fr,Nizozemí díky koloniím
 • také mongoloidní rasa->hodně i v ČR->komunistický blok=Vietnam, Mongolsko, Čína->spolupracovali s náma před r.89, ale i v Paříži a Londýně dost číňanů
 • VB:nejtypičtější indové(Indie byla kolonií) a muslimové z Asie a Afriky
 • Fr: přístav Marseil=přestupní stanice pro emigranty z oblasti S.Afriky a Sahelu
 • Ně: především turci

-migrace především z J a JV Evropy směrem Z Evropa!

-počet obyvatel Evropy: 700mil.

-nejlidnatější státy:

 • 1.Rusko-150mil.(evropská část téměř 120mil.)
 • 2. Německo-80mil.
 • Dále: VB,Fr,It,Španělsko=okolo 60mil.
 • Ukrajina-50mil.
 • ČR-10mil (stejně mají Belgie,Švédsko,Maďarsko,Portugalsko,Řecko)
 • -nejméně lidnatým státem je Vatikán-1000 obyvatel

-2.nejhustěji zalidněný světadíl-cca 66 obyv./km2

 • -nejhustěji zalidněným státem vyjma ministátů je Nizozemí-395obyv./km2
 • -nejmenší hustota zalidnění v severských zemích-Island 3o/km2,Norsko14,Finsko15o/km2
 • -na hustotu zalidnění měla velký vliv Průmyslová revoluce a s tím související urbanizace=urbanizační proces=dochází k relativnímu i absolutnímu růstu velikosti měst, probíhá zejména ve střední a západní Evropě
 • -ve městech se soustřeďuje téměř 70% obyvatelstva

-nejhustěji obydlené oblasti:

 • Střed VBManchester, Liverpool, Birmingham
 • Porůří-průmyslové srdce evropy..Kolín nad Rýnem,Duisburg,Franfurkt nad Mohanem,(Štrasburg)
 • S ItálieMilán, Turín, Benátky
 • BeneluxRadstadt holland=Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht)

-hodnota urbanizace stoupá s vyspělostí státu, jedinou vyjímkou je Portugalsko, což je velmi vyspělý stát ale většina obyvatel zde žije na venkově

 • -největší aglomerace=>Paříž a Londýn
 • -2 megalopoleanglická a rýnsko-porúrská
 • nejnižší urbanizaci má Albánie asi 35%

Dělení obyvatelstva Evropy:

1.podle jazyků:

 • Indoevropská jazyková skupina-dominuje
 • Slovanské jazyky:-západní:Češi,Poláci,Slováci a Lužičtí Srbové

východní:Rusové,Ukrajinci a Bělorusové

jižní:Bulhaři,Chorvati,Slovinci,Srbové,Černohorci a Makedonci)

 • Germánské jazyky: –východní:nepoužívají se

severní:Island, Švédsko, Norsko,Dánsko

-západní:Angličtina, Němčina, Nizozemí,Vlámština, jidiš

-mimo afrikánština(mix=vlámština,nizozemština,původní mluvy) v Jižní Africe

 • Románské jazyky: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko, Moldávie, katalánština, galičtina
 • Keltské jazyky:Irsko, Wales, bretonština, galština
 • Pobaltské jazyky:Litva, Lotyšsko
 • Helénské jazyky:Řecko
 • Samostatně stojí Albánština
 • Ugrofinská jazyková skupina: Finsko, Estonsko, Maďarsko, baskytština
 • Semitohamitská jazyková skupina: Židé a Arabové
 • Altajská jazyková skupina:Turci a Tataři

-rusové, bělorusové, ukrajinci..-píší azbukou

-řekové používají řecké písmo

2.podle náboženství:

-drtivá většina křetanství:

 • Římsko-katolická církev-Itálie,Polsko,Španělsko,Francie,ČR,Irsko
 • Protestanti=evangelíci-VB,USA,Německo(Bavorsko-katolické),Nizozemí,Skandinávie
 • Pravoslavní(ortodoxní)-Rusko,Ukrajina,Bělorusko,Řecko,Bulharsko

-táke zde nalezneme určité procento Islámu=>Bosna a Hercegovina, Kosovo, Albánie

-v evropě máme také velkou židovskou menšinu

Vývoj počtu obyvatel:

 • -Evropa má nejnižší porodnost na světě!->úhrná plodnost méně než 2děti na 1 ženu=>národy většinou vymírají
 • nejnižší porodnost má Rusko a Maďarsko 1,17, ČR tky nic moc-nejhůře 1,19 okolo r.2000
 • nejvyšší porodnost v Albánii

=>velké stárnutí a vymírání populace->důvody:

 • Vynikající životní situace
 • Přístup k lékům
 • Vynikající zdravotnictví
 • Rodina není na 1.místě=>plánované rodičovství->posunuje se věk matky nad 20let..dnes př.ČR průměrně 28let

-střední délka životaje v evropě největší na světě

kojenecká úmrtnost je nejnižší na světě

-Evropa se drží na stejných počtových číslech jen díky migraci!

reklama