Přírodní podmínky Asie

Přírodní podmínky Asie

 • -leží na Euroasijské litosferické desce společně s Evropou(odštěpila se z Laurásie) na severní polokouli
 • -se vyznačuje velkou vertikální i horizatilní členitostí
 • -má silně členité pobřeží-rozčleněné velkým množstvím poloostrovů a zálivů
 •     největší poloostrov na světě=Arabský p.
 •     největší záliv na světě=Bengálský z.

 -přírodní hranice s Evropou: -Bajdaradcký záliv->pohoří Ural(patří k Evropě)->řeka Emba->Kaspické moře->severní úpatí Kavkazu(patří do Asie-nejvyšší hora Kavkaz)=Kumano-Manyšská sníženina->Azovské moře->Kerčský průliv->Černé moře->Bospor a Dardanely(rozdělují stát Turecko, oddělují Malou Asii a Balkán, mezi nimi Marmarské moře)

-hranice s Afrikou:-Suezká šíje, (Rudé moře, průliv Babal-Mandab, Adénský záliv…)

-hranice s Austrálií:-Tichomořské moře..

-hranice s Amerikou:-Beringův průliv(Čukotka-poledníková hranice 180o)..

Povrch:

1.Prvohory: (Kaledonské vrásnění)-vytvořily se celky okolo jezera Bajkal

2.Přelom Prvohor-Druhohor:(Hercinské vrásnění)-změny od řeky Jenisej na východ(Středosibiřská vysočina, Verchojanské a Kolínské pohoří, Altaj, Sajany)

3.Třetihory:(Alpsko-Himalájské vrásnění)-největší změny=>pevninská větev(Malá asie, Írán, Irák, Afgánistán..= >Alpsko-Himalájský oblouk=Himaláje…,Íránská pánev, Kavkaz, Taurus, Balkán..)+oceánská větev(Kamčatka, Japonsko, Filipíny…)

4.Čtvrtohory:(Doba ledová)

 • -pevninský ledovec-pouze k 60orovnoběžce-dnes pozůstatky=Severní Země
 • -horský ledovec-vytvořila se Střecha světa, Pamír-zde nejdelší horský ledovec=Fedčenkův(72km)
 • -nejstarší celky tvoří pevninské štíty(těžba železné rudy):
 •     Sibiřský štít
 •     Čínská pánev=tabule
 •     Arabský štít                             připojili se později
 •     Indická pánev=tabule

– spíše rovinaté oblasti->zarovnaly to exogenní síly, které zde působily velmi dlouho

– na okrajích těchto celků a mezi nimi došlo k vyvrásnění rozsáhlých pohoří za působení ——-Alpsko-Himalájského vrásnění(třetihory-tudíž nejmladší část Asie) a vznikli nejvyšší pohoří světa:

 • Himaláje-přes 8000m->Mont Everest-8850m, Indie, Nepál, Čína
 •  Karákoram-také přes 8000m, Pákistán
 •  Kchunlun,
 • Pamír-Tádžigistán(Kyrgystán)
 • Hindúkuš-Afgánistán

-nachází se zde 14xosmitisícovek(10xHimaláje, 4xKarákoram)-Mont Everest(8850m), K2(8611m)

Pohyb litosferických desek:

 • -indická naráží na euroasijskou=>hornotvorná činnost
 • -arabská naráží na euroasijskou=>zemětřesení
 • -pacifická(těžká) se podsouvá pod euroasijskou=konvergentní rozhraní(desky jdou k sobě)
 • =>zemětřesení-Japonsko(téměř každý den)
 • =>vulkanická činnost4
 • Ključevskaja(Kamčatka)
 •  –Fudži(Japonsko)
 •  –Pinatubo, Apo(Filipíny)

=>podmořská zemětřesení-TSUNAMI->ostrov Sumatra(viz poslední přírodní katastrofa)

 • -průměrná nadmořská výška Asie je 960m
 • -nejvyšší bod-Mont Everest-8850m
 • -nejnižší bod-Mrtvé moře(-400m)=propadlina=deprese
 • (+Mariánský příkop-nejnižší bod ale pod hladinou(-11km))
 • -kryptodeprese=skrytá proláklina=jezero Bajkal

Nížiny:-největší=Západosibiřská n.- >Kaspická, Turanská, Velká čínská, Mekkongská, Indogažská, Mezopotámská n.

Vodstvo:

 • -říční síť je silně závislá na podnebí a reliéfu
 • -hustě vyvinutá říční síť->odvádí vodu do všech 4 oceánů:
 •     -nejméně do Atlantického(i do Indického)
 •     -nejvíce do Tichého a Severního ledového
 • -více než 40% povrchu tvoří bezodtoká oblast->především v pouštích, suchých oblastech jsou častá tzv. VÁDÍ=suchá řečiště, naplněná vodou jen při občasných deštích-př Saudská Arábie, Mongolsko

Řeky:

-nejvodnatější:

 • Sibiřské veletoky- Lena,Jenisej,Ob(nejvíce vody na jaře-deště+tání sněhu)
 • Monzunové řeky-Ganga, Brahmaputra, Mekong(nejvíce vody v době letních monzunů)
 • -nejdelší řeky:1.Chang Jiang 2.Ob 3.Chuang-che 4.Irtyš
 • -největší hydroelektrárna=Tři soutězky na řece Chang Jiang

Jezera:

 • -největší=Kaspické mořetektonický původ(v době Alpinsko-Himalájského vrásnění->odříznutí díky Kavkazu), dost slané jezero
 • -nejhlubší=Bajkaltektonický původ(zatopení riftu=skrytá proláklina=kryptodeprese)
 • -nejslanější a nejníže položené místo na světě=Mrtvé moře-salinita až 240‰(-400m)- >žádný přítok,výpar,mineralizované horniny
 • -Aralské jezero-donedávna 2.největší jezero světa, dnes oba přítoky(Syrdarja,Amudarja) odvodněny na zavlažování, nemá žádné přítoky, v okolí jen pouště(Kyzylkum,Karalkum)->došlo ke zmenšení..přibližně na 1\3->následkem je ekologická katastrofa= v jezeře vzrostla salinita a zanikl život+v okolí došlo k zasolení půdy!!
 • -jezero Balkaš-Kazachstán,z půlky sladké,z půlky slané->uprostřed brakická voda

Oceánské proudy:

-Ojašijo(studený) a Kurošijo(teplý)=>ovlivňují zvýšení či snížení teplot v Japonsku

Podnebí:

-zasahují sem všechna podnebná pásma->liší se teploty a úhrn srážek

 • Ekvatoriální+subekvatoriální pás-30oC po celý rok, vlhko,
 • -déšť-buď celoroční(ostrovy u rovníku) nebo monzunový(letní monzun-vzduch proudí z oceánu na pevninu-> přináší srážky)
 • -největší úhrn srážek na návětrnné straně Himalájí->intenzivní srážky-průměrně 11000mm=>Čerapundží
 • -nejteplejší oblasti jsou pouště->až 52 oC
 • Tropický podnebný pás-typický na Arabském poloostrově->zde pouště, polopouště, převažují pasáty-nemají odkud přinést srážky

tento pás ovlivňují táké monzuny->není tak suchý

 • Mírný podnebný pás-zabírá až 2/3celé Asie, 2typy:

-oceánské klima-úzký pás pacifického pobřeží=V pobřeží+Japonsko+Korea

-kontinentální klima-srdce kontinentu

=>Čína, Mongolsko->vznikli tam pouště v důsledku srážkového

stínu Himaláj..př.Taklamakan, Gobi

 • Subpolární+polární pás-teploty klesají silně pod bod mrazu(až -78 oC-Ojmjakon-sibiř)

-vytváří se zde Permafrost=trvale zmrzlá půda

Půda:

-2oblasti černozemíS.Číny->Mongolská a Čínská step!!

Kazachstán,J.Rusko

-ilimerizované půdy-na severu

-J.Asie-tropyhodně Fe v půdě-černozemě+žlutozemě

Rostlinstvo:

 • Tundra-mechy,lišejníky
 • Lesotundra
 • Pásmo lesů->tajga-jehličnaté,smíšené a listnaté lesy
 • Stepi a polopouště-kavyl,tamaryšek
 • Pouště
 • Středomořská oblast-cedr,trnité křoviny,středomořská vždyzelená květena
 • Savany-trnité keřea traviny
 • Monzunové lesy
 • Vždyzelené tropické lesy

-z Asie pochází mnoho kulturních rostlin:rýže,pšenice,žito,proso,hrách,čočka,čajovník,vinná réva,citrusy,jabloň,meruňka,broskvoň,mandloň,různé druhy koření

Živočišstvo:

 • Severní Asie-druhově chudá oblast-polární liška,lední medvěd, sob,los
 • Střední Asie-velblou dvouhrbý,kůň
 • Středomořská oblast- koza,muflon
 • Jižní a jihovýchodní Asie- druhově bohatá oblast,hodně ptáků,plazů a hmyzu-tygr bengálský,slon indický,medvěd himalájský
 • Indonéské ostrovy– gibon,orangutan

Nerostné suroviny:

-velké zásoby ropy a zemního plynu, černého uhlí a cínu

reklama