Přírodní podmínky Černé Afriky

Přírodní podmínky Černé Afriky

 • -dominance negroidní rasy
 • =>dělení Afriky na: S.Afrika x Černá Afrika-hranicí je jižní okraj pouště Sahary

Povrch:

 • -nejstarší část tvoří pevninský štít=Africký štít-kolem rovníku tvořena Konžskou pánví+s řekou Kongo
 • -další útvary:
 • Malý a Velký Atlas-na severu v Maroku
 • Etiopská vysočina-vyprahlá náhorní plošina ve východní Africe
 • Oblast Východafrické vysočiny+ masiv Kilimandžáro=>zároveň nejvyšší vrchol Afriky(5895m)
 • Dračí hory-jih Afriky
 • 2pohoří na Sahaře->Ahaggar, Tibesti
 • Východoafrická tektonická propadlina(=rifty-vznikli zde riftová jezera)=odsouvání litosferických desek=divergentní rozhraní->somálská deska se trhá a jde k indickému oceánu->zbytek africké desky se velice pomalu pohybuje na sever
 • -Afrika má velmi jednoduchoupobřežní čáru->jen jeden poloostrov Somálský+ostrov Madagaskar
 • -největší záliv-Guinejský z.
 • -nejnižší místo-Assalská proláklina(-150m)
 • -j.Tanganika=kryptodeprese

Vodstvo:

 • -dost velké zásoby vody, ale minimum z toho je voda pitná
 • -velké bezodtoké oblasti=>pouště Sahara, Kalahari, Namib=>řeky VÁDÍ

Řeky:

 • -mají většinou ráz toků náhorních plošin, tvoří na mnoha místech peřeje a vodopády->mají velké zásoby energie, ale omezenou splavnost
 • -nejvýznamější řekou černé afriky je Kongo=2.nejvodnatější řeka na světě(poloviční průtok než Amazonka), ekvatoriální odtokový režim->deště každý den->po celý rok stejně vody
 • -Niger-pramení v oblasti vysočiny na východě->střední to tekoucí skrz Saharu->ztrácí hodně vody->dolní tok v Nigérii,zde hodně dešťů->znovu mnohem více vody=mohutný tok
 • -Zambezi-Viktoriíny vodopády=nemohutnější vodopády na světě->proteče jimi nejvíce vody
 • -nejdelší řekou Afriky je řeky Nil, ta však nespadá do černé afriky
 • -mohutné řeky jsou též přítoky Konga

-Oranje

Jezera:

 • -většina jezer leží ve Východoafrické tektonické propadlině=>jezera mají podlouhlý tvar, jsou hluboká mají tedy tektonický původ=>mají obrovský hospodářský přínos-doprava, zásobárna pitné vody, rybolov..
 • -nejhlubší jezero=Tanganika
 • -největší jezero=Viktoriíno
 • -občasná jezera=ŠOTTY

Podnebí:

-jsou zde 4 podnebné pásy

 • Ekvatoriální pás-Konžská pánev+guinejský záliv-horké, vlhké podnebí,hodně dešťů, srážky mají bouřkový ráz
 • Subekvatoriální pás-období sucha a dešťů, vlhko nejvíce v létě, zima je suchá,horká
 • Tropický pás-velmi suchý, vyskytují se zde především pouště=>Sahara, Kalahári, Namib
 • -jižní část Sahary=tzv.SAHEL(od Senegalu až po Somálsko)- >jedna z nejsušších oblastí světa=>nejchudší země světa
 • -dezertifikace=vypásání pouště na úkor stepí->dobytkem, především v jižní části Sahary, je to lidský důsledek
 • Subtropický pás-horká suchá léta+mírná deštivá zima->podobá se středomoří=>nejpřijatelnější pro lidi->nejvíce obyvatel

Vegetační pásy:

 • -tropické deštné lesy-Kongo, Kamerun->velmi vlhké oblasti
 • -světlé tropické lesy
 • -savany-žije zde drtivá většina veškeré zajímavé flóry a fauny
 •              -typická rostlina je tzv.BAOBAB->pod ním chrápe ten levJ
 • -step-jejich zde velmi málo
 •      -významná z hledika zemědělství->černozem=záchrana pro africké zemědělství->postupně však tyto oblasti zanikají
 • -pouště-extrémní výkyvy teplot(max. až +58,8 oC, min. v noci až -2 oC)+nízká vlhkost okolo 30%, pouště vznikají kvůli tropickému pásu+díky pasátům, které nemají odkud sem přinést oblačnost..př.kaktus
 • -subtropy=>křoviny, tvrdolisté dřeviny->dužnaté, zadržují vodu…př.MACCHIE
reklama