Temperament

Temperament

Historie výzkumu temperamentu

1) Hipp, Galénos – určuje temperament podle tělních tekutin…
2) I.P. Pavlov – určuje temperament podle vlastností nervových procesů…
3) Ernst Kreschmer – určuje temperament podle typu vlastností a psychologických vlastností…
 Pyknický typ – maniodeprese (silný člověk)
 Astenický typ – Schizofrenie (hubený člověk)
Atletický typ – nemá nemoci (svalnatý člověk)
4) Hans Jurgen Eysenck – určuje temperament z dimenze – introvert/extrovert, labilní/stabilní
5) Cloninger – biosociální – jedná se o podměty, které člověk vyhledává a mají souvislost s biologickým základem…
– potřeba – vyhýbat se nepříjemnostem – serotonin
– potřeba – změna – dopamin
– odměna
– míra stability

 

Vlastnosti temperamentu:

Cholerik: 
Pozitivní vlastnosti: energický, komunikativní, vytrvalý, nebojácný…
Negativní vlastnosti: výbušný, netrpělivý, agresivní…
 
Flegmatik: 
Pozitivní vlastnosti: spolehlivý, klidný, rozvážný…
Negativní vlastnosti: uzavřený, pomalí, líný, pasivní
 
Melancholik: 
Pozitivní vlastnosti: citlivý, svědomitý, věrný kamarád…
Negativní vlastnosti: přecitlivělí, bojácný, málo praktický…
 
Sangvinik
Pozitivní vlastnosti: společenský, vnímavý, čilý
Negativní vlastnosti: bezstarstný, lehkomyslný…
Historie výzkumu temperamentu
1) Hipp, Galénos – určuje temperament podle tělních tekutin…
2) I.P. Pavlov – určuje temperament podle vlastností nervových procesů…
3) Ernst Kreschmer – určuje temperament podle typu vlastností a psychologických vlastností…
 Pyknický typ – maniodeprese (silný člověk)
 Astenický typ – Schizofrenie (hubený člověk)
Atletický typ – nemá nemoci (svalnatý člověk)
4) Hans Jurgen Eysenck – určuje temperament z dimenze – introvert/extrovert, labilní/stabilní
5) Cloninger – biosociální – jedná se o podměty, které člověk vyhledává a mají souvislost s biologickým základem…
– potřeba – vyhýbat se nepříjemnostem – serotonin
 – potřeba – změna – dopamin
 – odměna 
– míra stability
 
Vlastnosti temperamentu:
Cholerik: 
Pozitivní vlastnosti: energický, komunikativní, vytrvalý, nebojácný…
Negativní vlastnosti: výbušný, netrpělivý, agresivní…
 
Flegmatik: 
Pozitivní vlastnosti: spolehlivý, klidný, rozvážný…
Negativní vlastnosti: uzavřený, pomalí, líný, pasivní
 
Melancholik: 
Pozitivní vlastnosti: citlivý, svědomitý, věrný kamarád…
Negativní vlastnosti: přecitlivělí, bojácný, málo praktický…
 
Sangvinik
Pozitivní vlastnosti: společenský, vnímavý, čilý
Negativní vlastnosti: bezstarstný, lehkomyslný…
reklama