Čas – Time

Čas - Time

What´s the time, please? – Kolik je hodin?
• při vyjádření času používáme předložky – past (od celé hodiny do půl)
to (od půl do následující celé hodiny)

• half – půl
• quarter – čtvrt, třičtvrtě

7.00 – seven o´clock
7.10 – ten past seven
7.15 – quarter past seven
7. 20 – twenty past seven
7.30 – half past seven
7.40 – twenty to eight
7.45 – quarter to eight
7.50 – ten to eight

• čas lze vyjádřit i digitálně např. 7.3O – seven thirty
• často také přidáváme a.m.(ante meridiem) – před polednem
p.m.(post meridiem) – po poledni

reklama