Ceny – Prices

Ceny - Prices

• měna, která se používá ve Velké Británii, se nazývá libra
• jedna libra obsahuje 100 pencí

• na cenu se vždy ptáme otázkou
How much is ……? It´s…
How much are…..? They are…

Some other prices
€ euro
¥ yen
$ dolar

PRICES – EXERCISES
CENY – CVIČENÍ

1. Write the prices the way we say them
1. 80p ……………………………………………
2. 15p ……………………………………………
3. £24.10 ……………………………………………
4. £8.99 ……………………………………………
5. £15 …………………………………………….
6. 89p …………………………………………….
7. £4.05 …………………………………………….
8. £10.60 …………………………………………….

2. How much is it? – Do the calculations.
1. How much is 25p and 75p? ………………………………
2. How much is 89p and 40p? ………………………………
3. How much is 90p and £15? ……………………………….
4. How much is £9.50 and £3.60? ……………………………….
5. How much is £6.75 and £6.75? ……………………………….
6. How much is £80 and £19.99? ………………………………..
7. How much is 65p and £1.30? ………………………………..
8. How much is £17.75 and 5p? ………………………………..

3. A. Look at the menu. Answer the questions .
B. Prepare short dialogues

Jenny´s Café
Sandwiches
Ham £1.50
Cheese £1.30
Tuna £1.70
Chicken £2.00
Piece of pizza 90p
Hamburger £2.50
Cheeseburger £2.30
Ice cream 80p
Cup of tea 75p
Cup of coffee 90p
Coke 95p
Orange juice 85p
Mineral water 80p

1. How much is a tuna sandwich? ……………………
2. How much is a hamburger and coke? ……………………
3. How much is an ice cream and a cup of coffee? ……………………
4. How much is a a chicken sandwich and orange juice? ……………………
5. How much is a cheese sandwich and mineral water? ……………………
6. How much are two cups of coffee? ……………………
7. How much is a ham sandwich and coke? ……………………
8. How much are three pieces of pizza? …………………….

B. Make own dialogues
PRICES – EXERCISES- KEY
CENY – CVIČENÍ- KLÍČ

1. Napište ceny tak, jak je vyslovujeme
1. eighty pence
2. fifteen pence
3. twenty-four pounds ten
4. eight pounds ninety-nine
5. fifteen pounds
6. eighty-nine pence
7. four pounds five
8. ten pounds sixty

2. Kolik je to? Spočítejte.
1. one pound £1
2. one pound twenty-nine £1.29
3. fifteen pounds ninety £15.90
4. thirteen pounds ten £13.10
5. thirteen pounds fifty £13.50
6. ninety-nine pounds ninety-nine £99.99
7. one pound ninety-five £1.95
8. seventeen pounds eighty £17.80

3. Podívejte se na jídelní lístek a odpovězte na otázky.
1. One pound seventy.
2. Three pounds forty-five.
3. One pound seventy.
4. Two pounds eighty-five.
5. Two pounds ten.
6. One pound eighty.
7. Two pounds forty-five.
8. Two pounds seventy.

reklama