Číslovky – Numbers

Číslovky - Numbers

NUMBERS – rules (číslovky – pravidla)

0 – (nula) – zero, nought, nil, oh
Zero – používá se v matematice a při určování teploty, běžné použití v americké angličtině
Nought – /no:t/ – použití v britské angličtině
Nil – použití při sportu pro nulové skóre
Oh -/ou/ – čtení telefonních čísel

100, 1 000, 1 000 000
one hundred – two hundred
one thousand – two thousand
one million – two millions !!!

hundred, thousand – použití i v množném čísle, pak následuje of
hundreds of people – stovky lidí

Základní číslovky nad 100 – na předělu mezi desítkami a stovkami se při výslovnosti vkládá
spojka and !!!
205 – two hundred and five

Maths – symbols (matematické symboly)
+ plus
– minus
× times
÷ divided by
= equals

Ordinal numbers
– rules (řadové číslovky – pravidla)
– tvoříme je přidáním th za číslovku základní four – fourth
– většinou před nimi stojí člen the
– nepravidelně tvořené číslovky jsou označeny červeně (1. 2. 3. 5. 8. 9. 12.)
– koncové – y se mění v- ie twenty – twentieth
– zkráceně řadové číslovky zapisujeme vypsáním posledních dvou písmen 1st 2nd…

Jména panovníků
Elizabeth II. Elizabeth the second

Date (datum)
zapisujeme 2 June čteme the second of June

Years (roky)
1066 ten sixty-six
1878 eighteen seventy-eight
1900 nineteen hundred
2000 two thousand
2010 two thousand and ten, twenty ten

Násobné číslovky
once jednou
twice dvakrát
three times třikrát
many times mnohokrát

Numbers Ordinal numbers (řadové číslovky)
1 – one   1. – the first – první
2 – two   2. – the second – druhý
3 – three   3. – the third – třetí
4 – four   4. – the fourth – čtvrtý
5 – five   5. – the fifth – pátý
6 – six   6. – the sixth – šestý
7 – seven   7. – the seventh – sedmý
8 – eight   8. – the eighth – osmý
9 – nine   9. – the ninth – devátý
10 – ten   10. – the tenth – desátý
11 – eleven   11. – the eleventh – jedenáctý
12 – twelve   12. – the twelfth – dvanáctý
13 – thirteen   13. – the thirteenth – třináctý
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen
20 – twenty   20. – the twentieth – dvacátý
21 – twenty -one   21. – the twenty-first – dvacátý první

100 – a/one hundred
1,000 – a/one thousand
1,000,000 – a/one million

reklama