Dopisy – Letters

Dopisy - Letters

A formal letter – oficiální, úřední dopis
• adresa se uvádí stejně na obálku i do dopisu
• poštovní směrovací číslo píšeme až na závěr (SW 6)
• obvyklá oslovení – Dear Sir, Dear Madam, Dear Mr Jones, Dear M rand Mrs Jones…
• nepoužívají se zde zkrácené a stažené tvary
• používají se zdvořilejší obraty – např. Could you, Could I… – mohl byste, mohl bychjsou zdvořilejší než can (Could I have a guiet room…)
• běžná ukončení na závěr dopisu – Yours sincerely, Yours faithfully (pokud neznáme
adresáta dopisu)

An informal letter – neoficiální, běžná osobní korespondence
• pravidla nejsou tak striktní
• stejná pravidla při psaní adresy
• běžná oslovení křestním jménem – Dear Jane, Dear David
• běžně se používají zkrácené tvary, hovorové výrazy, jazyk se blíží mluvenému slovu
• užití méně formálních obratů – Can I, Can you …
• na závěr dopisu – Love. See you soon. Bye for now. xxx (kisses)

reklama