Every, each – Každý

Every, each - Každý

• every, each = každý
• po obou těchto výrazech následuje sloveso i podstatné jméno v jednotném čísle
She goes swimming every day.

• často můžeme použít oba dva výrazy a význam se nemění
I know each/ every neighbour in our house.
Znám každého souseda u nás v domě.

EACH
• používáme , když se na věci, lidi díváme jednotlivě, individuálně
Each pupil has the same possibility. – Každý žák má stejnou možnost.

• pro menší skupiny může znamenat i dva

po each můžeme použít of
each of us – každý z nás

EVERY
• používáme ve významu všichni, každý
I watch TV every evening. – Dívám se každý večer na televizi.

• když chceme vyjádřit, jak často se něco děje
I must take pills every six hours. – Musím si vzít prášky každých šest hodin.

• po every of použít nelze

reklama