Existencionální vazba – There is, there are

Existencionální vazba - There is, there are

HERE IS / THERE ARE – existencionální vazba
• používá se, když chceme vyjádřit, že někde něco existuje, že se někde něco nachází

Affirmative (kladné tvary)

There is a/an…. = There´s a/an…
• používá se v jednotném čísle
There´s a dog.
There´s an orange.

There are…
• používá se v množném čísle
There are five windows.
There are ten students in this class.

reklama