Konverzační angličtina – otázky, reakce aj.

Konverzační angličtina - otázky, reakce aj.

How can you respond? (Jak můžeš odpovědět?)
What can you say? (Co můžeš říct?)

Hi, I am John.
-Hi, I am Peter.
-Nice to meet you. (Těší mě.)

Have you met? (Známe se?) Have you two met? (Známe se my dva?)
-Yes, we have.
-No, we haven´t.

How do you do?
-How do you do.

How are you (doing)? (Jak se máš?)
-I´m good. (Dobře – hovorový výraz)
-It´s not great.
-Not bad.
-Pretty good. (Docela dobře)
-So, so. (Jde to.)
-I´m fine, thanks.
-Fantastic. Mega. Great. Excelent.

Say hi to your sister. (Pozdravuj sestru.)
-Thanks. I will. (Díky. Budu.)

Thank you.
-You´re welcome.
-My pleasure.
-Sure.
-No problem.
-Not at all. (GB) (Není zač.)
-Don´t mention it. (To nestojí za řeč.)

Where shall we meet? (Kde se sejdeme?)
-Let´s meet … (Sejdeme se …)
-Let´s meet at my place. (Sejdeme se u mě.)
-Depends on you. (Záleží na tobě.)
-It´s up to you. (Záleží na tobě.)
-What about…? (A co takhle…?)

Is the seat taken? (Je to místo obsazené?)
-No, it isn´t. Take a seat. (Ne, není. Sedněte si.)
-No, go ahead. Sit down. (Ne, není. Sedněte si.)
-Yes, it´s taken. Sorry. (Ano, je. Promiňte.)

Is John around? (Je tu někde John?)
-I´ll have a look. (Podívám se.)
-I´ll get him. (Zavolám ho.)
-Wait a minute. (Počkej chvíli.)

When shall I return it? (Kdy to mám vrátit?)
-It doesn´t matter. (To je jedno.)
-You can keep it. (Nech si to.)
-By next week. (Do příštího týdne.)
-Take your time. No hurry. (V klidu. Nepospíchej.)

What can I get you? (Co vám mohu nabídnout?)
-Nothing. I´m fine. (Nic. Je mi dobře. Díky.)
-I´d like… (Dám si …)
-Just a glass of water. (Jen sklenici vody.)
-A glass of water would be great. (Skvělá bude sklenice vody.)

Would you like some more? (Přidáte si? Dáte si ještě?)
-No, thank you. I´m fine. (Ne, díky.)
-Yes, please. That´s be great. (Ano, rád. )

Let´s have a toast. (Připijeme si.)
-Ok. Let´s
-Cheers. (Na zdraví.)

Do you feel like a coffee? (Máš chuť na kávu?)
-Yes, that´d be great. (Ano, rád.)
-No, not really. (Ani ne.)
-No, not at all. (Ne.)

Can you come around? (Můžeš se zastavit?)
-Sure. (Jistě.)
-Yes, of course. (Ano, samozřejmě.)
-What´s up? (Co se děje?)
-What´s the matter? (Co se děje?)
-What´s about? ( Co se děje?)
-Sorry. I can´t make it today. (Promiň. Dnes to nezvládnu.)

Would you like to the concert or to the theatre?
-I don´t care. (To je jedno.)
-I´d rather go to the concert. (Raději na koncert.)
-I´d prefer the concert. (Raději na koncert.)
-It´s up to you. (Je to na tobě.)
-It´s all the same (for me). (Mně je to jedno.)

Can you arrange it? (Můžeš to zařídit?)
-Sure. No problem. ( Jistě. Bez problémů.)
-Yes, of course. (Ano, samozřejmě.)
-No, sorry. I can´t make it. (Ne, promiň. To nezvládnu.)
-Count me out. (Se mnou nepočítej.)
-You can count on me /that /it. (Můžeš se spolehnout.)

The phone is ringing. (Zvoní telefon.)
-Answer it ,please. (Zvedni to, prosím.)
-Can you get it? (Můžeš to vzít?)
-Get the phone. (Vem to.)
-Pick it up. (Zvedni to.)

I´m sorry I´m late. (Omlouvám se. Jdu pozdě.)
-Don´t worry about it. (Nedělej si s tím starosti.)
-No problem. (Žádný problém.)
-Well, that´s too bad. (To je špatné. Vadí to. Je to problém.)

Have a nice weekend. (Krásný víkend.)
-You too. (Tobě také.)
-The same to you. (Tobě také.)

It ´s true. (Je to pravda.)
-Is it? Really? (Fakt? Opravdu?)
-You´re kidding. (To si děláš legraci.)
-You must be joking. (To si musíš dělat legraci.)
-Do you mean it? (Myslíš?)

reklama