Like – sloveso, předložka a další významy

Like - sloveso, předložka a další významy

1. Like – jako sloveso

• sloveso ve významu mít rád, líbit se

I like my mum very much. – Mám velmi rád svoji maminku.
I don´t like fish. – Nemám rád ryby.
Does she like chocolate? – Má ráda čokoládu?

• pokud po slovese like následuje vyjádření nějaké činnosti, používá se tvaru
like + verb+ing

I like running. – Rád běhám.
She doesn´t like cooking. – Ona nerada vaří.
Do you like skiing? Yes, I do. – Lyžuješ rád? Ano.
Does he like playing the piano? No, he doesn´t. – Hraje rád na klavír? Ne.

• pokud se použije vazba I would like (rád bych) následuje potom vazba
would like + to + infinitiv slovesa

I would like to have a cup of tea. – Dal bych si rád šálek čaje.
Would you like to go out? – Šel bys rád ven?
Would you like a drink? – Chtěl bys drink? tady se jedná o podstatné
jméno

2. Like – ve významu jako

• srovnání
Your T-shirt is like mine . – Tvoje tričko je stejné jako moje.
She isn´t like her sister. – Není jako její sestra. (Není jí podobná)
You are playing like children. – Hrajete si jako děti.
This is her new boyfriend. What´s he like? – To je její nový přítel. Jaký je?
(Co je zač?)

• běžné otázky typu – What´s the weather like? (Jaké je počasí?)
What´s Paris like? (Jaká je Paříž?)
odpovědí na tyto otázky může být popis
Today is sunny but windy. (Dnes je slunečno, ale větrno)
It´s very interesting and there´re many monuments.
(Je velmi zajímavá a je zde mnoho památek)
nebo může být odpovědí srovnání
It´s like yesterday. (Je jako včera)
It´s like my favourite capital Prag. (Je jako moje
oblíbené hlavní město Praha)

• nelze zaměnit popis za srovnání
pokud se zeptáme What´s John like? – ptáme se na popis (Jak vypadá John?)
odpovědí pak bude např. He´s tall and slim. (Je vysoký a štíhlý)
He´s a nice guy. (Je to prima kluk)

3. Další významy

• like můžeme také použít jako podstatné jméno
likes – záliby
his likes and dislikes – co má a nemá rád

• v ustálených výrazech a frázích
I feel like a drink – Dal bych si něco k pití . Mám chuť na něco k pití.
I don´t feel like going home . – Nechce se mi jít domů.
There is nothing like… – Není nic lepšího než … Není snad …

reklama