Množné číslo – Plurals

Množné číslo - Plurals

PLURALS (množné číslo)
• Většina podstatných jmen tvoří množné číslo přidáním –s k tvaru jednotného čísla
a car – two cars one year – ten years
• U podstatných jmen, které končí na –ss, -ch, -sh, -x a u některých, které končí na –o
přidáme –es
an address – two addresses a watch – three watches
a wish – three wishes a box – five boxes a tomato – six tomatoes
• U podstatných jmen, které končí na souhlásku +y, se tvrdé –y změní na měkké –i a
přidáme –es
a party – two parties a city – two cities

!!! pokud je před koncovým –y samohláska, tvrdé –y se nemění
a boy – two boys

Irregular nouns (nepravidelná podstatná jména)
Některá podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně !!!
a person – two people
a man – two men
a woman – two women
a child – two children
a mouse – two mice
a foot – two feet
a teeth – two tooth

reklama