Muset – Have to

Muset - Have to

HAVE TO – muset
• sloveso have to je opisným tvarem pro sloveso muset
must – musím, ve významu, že se jedná o vlastní rozhodnutí mluvčího
I must go to the dentist because I have got a terrible toothache. – Musím jít
k zubaři , protože mě hrozně bolí zuby. (vlastní rozhodnutí to řešit)
have to – musím, ve významu, že je třeba něco udělat, nezávisí to na nás, ale je to
způsobeno vnějšími okolnostmi
I have to go to the doctor at 7 a.m. – Musím jít k lékaři v 7 rámo. (mám domluvenou
schůzku)
• sloveso must se používá jen v přítomném čase

Have to questions
• otázky tvoříme stejně jako u všech jiných významových sloves pomocí pomocných
sloves do a does

reklama