My first fairy tales – Boudo, budko

My first fairy tales - Boudo, budko

MY FIRST FAIRY TALES – THE LITTLE SHACK
MOJE PRVNÍ POHÁDKY – BOUDO, BUDKO (kdo v tobě přebývá)

– určeno ke čtení, dramatizaci, procvičování

Characters – mouse, frog, hare, fox, wolf, boar, bear

Mouse – Oh, this is a beautiful shack. I´ll live here.
Frog (coming) – Little shack, who´s inside?
Mouse – Me, a mouse. And who are you?
Frog – I am a frog. Let me in.
Mouse – Come in!
Hare (coming) – Little shack, who´s inside?
Mouse – Me, a mouse
Frog – Me, a frog. And who are you?
Hare – I am a hare. Let me in.
M+F – Come in!
Fox (coming) – Little shack, who´s inside?
Mouse – Me, a mouse
Frog – Me, a frog.
Hare – Me, a hare. And who are you?
Fox – I am a fox. Let me in.
M+F+H – Come in!
Wolf (coming) – Little shack, who´s inside?
Mouse – Me, a mouse
Frog – Me, a frog.
Hare – Me, a hare.
Fox – Me, a fox. And who are you?
Wolf – I am a wolf. Let me in.
M+F+H+Fo – Come in!
Boar (coming) – Little shack, who´s inside?
Mouse – Me, a mouse
Frog – Me, a frog.
Hare – Me, a hare.
Fox – Me, a fox.
Wolf – I am a wolf. And who are you?
Boar – I am a boar. Let me in.
M+F+H+Fo+W – Come in!
Bear (coming) – Little shack, who´s inside?
Mouse – Me, a mouse
Frog – Me, a frog.
Hare – Me, a hare.
Fox – Me, a fox.
Wolf – I am a wolf.
Boar – I am a boar. And who are you?
Bear – I am a bear. Let me in.

M+F+H+Fo+W+Bo – Come in!

(the bear pushes into the shack, he is too big and the shack breaks up)
(medvěd se tlačí do budky, ale je moc velký a budka se rozpadne)

Vocabulary
bear   –   medvěd
boar   –   divoké prase
frog   –   žába
hare   –   zajíc
fox   –   liška
shack   –   bouda
wolf   –   vlk
inside   –   uvnitř
let me in   –   pusťte mě dovnitř

reklama