My first fairy tales – O velké řepě

My first fairy tales - O velké řepě

MY FIRST FAIRY TALES – THE BIG BEET
MOJE PRVNÍ POHÁDKY – O VELIKÉ ŘEPĚ

– určeno ke čtení, dramatizaci, procvičování

Characters – grandma Jane, grandpa John, granddaughter Jessie, dog Puppy, cat
Kitty, mouse Mickey

G+G+GD+P+K+M – Hooray! The beet is out! We can look it. We can eat it. We are
happy.

Vocabulary
beet – řepa
eat – jíst
huge – obrovský
pull out – vytáhnout
seed – sít
the beet grows up – řepa vyroste
they pull out the beet – vytáhnou řepu

reklama