My first fairy tales – Perníková chaloupka

My first fairy tales - Perníková chaloupka

MY FIRST FAIRY TALES – THE GINGERBREAD HOUSE
MOJE PRVNÍ POHÁDKY – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

– určeno ke čtení, dramatizaci, procvičování

Characters – Johny, Mary, crone, narrator

Vocabulary
catch   –   chytit
climb   –   šplhat
crone   –   babizna
fat   –   tlustý
finger   –   prst na ruce
get dark   –   stmívat se
get fatter   –   ztloustnout
get lost   –   ztratit se
gingerbread   –   perník
head   –   hlava
light   –   světlo
narrator   –   vypravěč
oven   –   pec
peel off   –   loupat
push into   –   strčit
shovel   –   lopata
silly   –   hloupý
stick   –   klacík
thin   –   tenký
wind   –   vítr
woods   –   les

Use colourful pencils and draw Mary, Johny and a crone
Vybarvi obrázek a domaluj Jeníčka, Mařenku a babiznu

reklama