Plánovaná budoucnost – Going to

Plánovaná budoucnost - Going to

GOING TO – plánovaná budoucnost

• going to používáme, když hovoříme o našich plánech do budoucna

to be + going to + infinitiv významového slovesa

• u krátkých odpovědí používáme vždy jen tvary slovesa to be
!!! nikdy nepoužíváme u krátkých odpovědí going to
• v otázkách stojí tvar slovesa to be před podmětem
• pokud je v otázce tázací výraz, stojí hned na začátku věty
What are you going to do in the evening? (Co se chystáš dělat večer?)

reklama