Počitatelná/Nepočitatelná podstatná jména – Countable/Uncountable nouns

Počitatelná/Nepočitatelná podstatná jména - Countable/Uncountable nouns

Countable nouns (počitatelná podstatná jména)
• jsou to jména lidí, předmětů, zvířat, která se dají spočítat
• v jednotném čísle může stát před podstatným jménem a /an, popřípadě i člen určitý
nebo různá zájmena
• můžeme u nich vytvořit jednotné i množné číslo
a dog – two dogs
an orange – five oranges
• pokud se ptáme na počet, používáme otázku – How many ……?
• s počitatelnými podstatnými jmény je spojen i výraz – a few… (několik)

Uncountable nouns (nepočitatelná podstatná jména)
• používají se pro názvy materiálů, tekutin, sypkých hmot, abstraktních podstatných
jmen
• můžeme si je představit ne jako jednotlivé předměty, ale jako blíže neurčenou masu,
hmotu … (voda, písek, vzduch, maso…) nebo abstraktní pojmy (láska, přátelství,
úspěch, neštěstí…)
• nemůžeme před nimi použít číslovku ani neurčitý člen
• netvoří množné číslo
milk, sand, love…
• pokud se ptáme na počet, používáme otázku – How much…?
• s nepočitatelnými podstatnými jmény je spojen i výraz – a bit of… (trocha)
• pokud potřebujeme nepočitatelná podstatná jména spočítat, tak je musíme zabalit do
určitého obalu, abychom měli konkrétní množství, např.
a cup of tea – šálek čaje    a glass of wine – sklenička vína
a slice of cake – plátek dortu    a loaf of bread – bochník chleba
a tin of fish – plechovka rybiček    a can of cola – plechovka coly
a box of milk – krabice mléka    a bottle of juice – láhev džusu
a packet of crisps – sáček brambůrek    a bar of chocolate – tabulka čokolády
a spoon of soup – lžíce polévky    a jar of jam – sklenička marmelády
a tube of toothpaste – tuba zubní pasty    a basket of fruit – košík ovoce

reklama