Pravopis velkých písmen – Capital letter

Pravopis velkých písmen - Capital letter

na začátku věty
My sister lives in Jihlava.

osobní zájmeno I (já)
Jane likes dancing and I like singing.

ve vlastních jménech
William Shakespeare, 10 Oxford Street, London, Scotland…

názvy dnů, měsíců, svátků
Sunday, January, Christmas

názvy předmětů ve škole
English, History, Maths,Art

v názvech, v nadpisech (knihy, časopisy, noviny, novinové titulky, nadpisy) –
pouze členy a předložky se píší malým písmenem
AMidsummer Night´s Dream (Sen noci svatojánské), Express Publishing, At the
Clothes Shop – titulek

v titulech a jejich zkratkách
the President, the Prime Minister, Queen Elizabeth
Mr (pan), Mrs (paní), Miss (slečna), Sir (sir)
Doctor of Philosophy = PhD

v oslovení a v závěru dopisu
Dear Madam, Yours sincerely (oficiální dopisy)

zkratky
AIDS, EU, NHL

politické strany a instituce
the United Nations Organization (OSN)

na začátku každého verše v písních a básních
I hear you knocking
But you can´t come in
I hear you knocking
Go back where you´ve been

reklama