Předložky – Čas – Preposition – Time

Předložky - Čas - Preposition - Time

PREPOSITIONS (předložky)
Time – at, on, in

AT

• hodina
at 7 o´clock

• určitá doba
at noon (v poledne)
at night ( v noci)
at midnight ( o půlnoci)

• svátky
at Christmas ( o Vánocích)
at Easter ( o Velikonocích)

• víkend
at weekend (s)

• ustálená spojení
at the moment (nyní)
at the same time (ve stejnou dobu)
at the present (v současnosti)

ON

• den
on Sunday ( v neděli)
on my birthday (na moje narozeniny)
on Christmas day (na Štědrý den)

• den+datum
on 1 September (1. září)

• část dne
on Friday morning (v pátek ráno)
on Monday evening (v pondělí večer)

IN

• rok
in 2009

• měsíc
in October (v říjnu)

• roční období
in winter (v zimě)

• století
in the 21st century (v 21.století)

• delší období
in the past (v minulosti)

• části dne
in the morning (ráno)
in the afternoon (odpoledne)
in the evening (večer) !!! at night (v noci)

• budoucnost
in an hour (za hodinu)
in four weeks (za čtyři týdny)

!!! předložky nepoužíváme ve spojení s – yesterday, tomorrow, last, next, every, this

PREPOSITIONS – TIME – exercises (předložky času – cvičení)

1. Use the right prepositions – at, in, on
1. ………… Saturday
2. ………… Saturday afternoon
3. …………noon
4. …………Easter
5. …………Christmas day
6. …………night
7. …………the evening
8. …………summer
9. …………10. 15
10.…………30 December

2. Use prepositions – at, in,on or nothing
1. My birthday party is …………………….next Friday.
2. We go swimming …………………….Friday afternoon.
3. Do you go skiing……………….the weekend?
4. My parents go to the theatre ……………………every month.
5. Can you play football………………….this morning?
6. We are going to the mountains……………………winter.
7. My grandfather died ……………………..1990.
8. I get up …………………..half past six.
9. We start school…………………….1 September.
10.We bought a new car ……………………last year.

PREPOSITION – TIME – exercises – KEY
(předložky času – klíč ke cvičením)

1. Použijte správnou předložku – at, in, on
1. on
2. on
3. at
4. at
5. on
6. at
7. in
8. in
9. at
10. on

2. Použijte správnou předložku – at, in,on nebo nic
1. –
2. on
3. at
4. –
5. –
6. in
7. in
8. at
9. on
10. –

reklama