Předložky místa – Preposition place

Předložky místa - Preposition place

Place (místa) – in, at, on

IN
• když uvažujeme o trojrozměrném prostoru
in a box
in a room
• když uvažujeme o místě jako o ploše (town-město, country-země)
in Brno
in France
in the garden
• ve spojení s ulicí
in Oxford Street

Nejčastější spojení
-in the country
-in the sky
-in a car
-in the world
-in a picture
-in the south /north

AT
• když uvažujeme o místě jako o bodu
at the station
at the bus stop
• ve spojení s bydlištěm, číslem domu
at 10 Oxford Street

Nejčastější spojení
at home
at the dentist(´s)
at my grandma
IN or AT (u budov)

IN – když máme na mysli uvnitř budovy
There are new chairs and desks in the school

AT – když máme na mysli účel budovy
We are at school every day and we study here.

ON
• ve smyslu na něčem
on the page
on the beach

Nejčastější spojení
-on the corner
-on the island
-on the board
-!!! on the bus
on the train
on the plane (na palubě) ALE in a car

Další často používané předložky místa

reklama