Předpřítomný čas – present perfect tense

Předpřítomný čas - present perfect tense

Použití
• u dějů, které začaly v minulosti a trvají do současnosti
We have lived here for seven years. – Žijeme tady sedm let.
• u dějů, které se odehrály v minulosti, ale následky (výsledky, zážitky, činy) přetrvávají
We have bought a new car. – Koupili jsme si nové auto.
• když výsledek minulého děje má dopad na současnost
I have found my favourite glasses. – Našla jsem svoje oblíbené brýle.

!!! Minulý čas je spojen s výrazy – last year, last month, last week, ten years ago,
in 1993, yesterday. Jedná se o ukončenou minulost.

Halina Pawlovská has written many books. – Halina Pawlovská napsala mnoho knih. (stále
žije, může ještě něco napsat – proto se používá předpřítomný čas).

ALE W. Shakespeare wrote many plays. – W. Shakespeare napsal mnoho her. (už zemřel,
jedná se o ukončenou, uzavřenou minulost – proto se používá minulý čas)

Tvoření

SUBJECT (PODMĚT) + HAVE / HAS + 3. TVAR SLOVES nebo
PŘÍČESTÍ MINULÉ TRPNÉ

• u pravidelných sloves je 3. tvar sloves stejný jako příčestí minulé (tzn. k infinitivu
slovesa přidáme koncovku –ed)

• u nepravidelných sloves se jedná o 3.tvar, který se neřídí žádnými pravidly a je nutné
si ho zapamatovat

reklama