Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena

Whose is this? – Čí je to?

– na tuto otázku můžeme odpovědět :

1. využitím přivlastňovacího pádu u podstatných jmen
It´s Jane´s book. – To je Janina kniha.

2. pomocí přivlastňovacího zájmena + podstatného jména
It´s my book. – To je moje kniha.

3. pomocí přivlastňovacích zájmen

reklama