School – Škola

School - Škola

Vocabulary

schoolsškoly
nursery school, kindergarten – mateřská škola
primary school, elementary school – základní škola
secondary school – střední škola
grammar school – gymnázium
business academy – obchodní škola (akademie)
technical school – technická škola
apprentice center /trade school – učňovská škola
university – univerzita
go to school – jít do školy
attend a school – navštěvovat školu
study at university – studovat na univerzitě

subjects – předměty
Mathematics, Maths – matematika
Science – přírodní vědy
Biology – biologie
Chemistry – chemie
Physics – fyzika
History – dějepis
Geography – zeměpis
Czech (language) – český jazyk
English – anglický jazyk
French – francouzský jazyk
German – německý jazyk
Information Technology – informatika
Physical Education – tělesná výchova
Music – hudební výchova
Art – výtvarná výchova
Civics, Social Studies – občanská výchova
Family Education – rodinná výchova
Sex Education – sexuální výchova
Craft – pracovní vyučování
my favourite subject – můj oblíbený předmět

activities at school – školní aktivity
learning, studying – učení, studium
reading – čtení
listening – poslech
writing – psaní
counting – počítání
dictation – diktát
revising, revision – opakování
teach – vyučovat
write a test – psát test
pass exams – složit zkoušky

school – equipment – vybavení
class – třída (dětí, studentů)
classroom – třída (mistnost)
corridor – chodba
office – kancelář
school canteen – školní jídelna
school buffet – školní bufet
gym – tělocvična
changing room – šatna
youth club – školní klub

school bag – školní kabela
(text)book – učebnice
workbook – pracovní sešit
exercise book , notebook – sešit
pupils book – žákovská knížka
pen – pero
pencil – tužka
crayon – pastelka
pencil case – pouzdro
rubber – guma
ruler – pravítko
map – mapa
picture – obrázek
calculator – počítačka

classroom – třída
board – tabule
desk – lavice
table – stůl
chair – židle
notice board – nástěnka

people at school – lidé ve škole
pupil – žák
student – student
teacher – učitel
headteacher – ředitel
deputy – zástupce
schoolkeeper – školník
secretary – sekretářka
cook – kuchař/ka
cleaner, clean lady – uklízečka

Questions
Which school do you go in?
Which class do you go in?
Where is your school?
How many students are there?
How many classes are there?
How many teachers are there?
Can you describe the school? How does it look like? What can you find there?
Are there any special classrooms?
Do you like your school?
Do you like attending the school?
What is your favourite subject? Why?
What don´t you like at school? Why?
Do your best friends go to the same class?
How many students are in your class? How do you feel there?
Who is your classteacher?
Do you have lunch in the school canteen? Do you like it?
What would you like to change in your school?
Can you describe the school of your dreams?

reklama